Obecnie P.A. Nova realizuje Galerię Galena w Jaworznie

Zarząd P.A. Nova S.A. poinformował, że w 16.04.2013 roku. pomiędzy spółką (sprzedający) i Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (kupujący) zostały zawarte: przyrzeczona umowa sprzedaży, aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży oraz aneks do umowy sprzedaży.

W związku z zawarciem w/w umów wartość umów zawartych przez P.A. Nova z kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy – poza umowami opisanymi już w raportach bieżących – wynosi 28.968.446,32 zł netto.

Umowę o najwyższej wartości stanowi przyrzeczona umowa sprzedaży z dnia 16.04.2013 r. zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy P.A. Nova SA, a spółką Kaufland Polska Markety.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 20.10.2011 r.

W związku z zawarciem w/w umów wartość umów zawartych przez P.A. Nova z kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy – poza umowami opisanymi już w raportach bieżących – wynosi 28.968.446,32 zł netto,. przekracza 10 proc. kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

P.A. Nova Spółka Akcyjna – jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. W skład struktury organizacyjnej firmy wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo-architektoniczno -urbanistyczny oraz systemów informatycznych.