Atrium Reduta
Atrium Reduta

Spółka Atrium European Real Estate Limited – właściciel, operator i deweloper w branży detalicznych obiektów usługowo-handlowych i centrów handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej, ogłosił pomyślne zakończenie wartej 350 milionów euro emisji siedmioletnich niezabezpieczonych euroobligacji, z terminem wykupu w kwietniu 2020 r. i o stałej stopie oprocentowania 4,00 proc. rocznie. Cena emisyjna ukształtowała się na poziomie 99,569 proc.

Księga zamówień na obligacje Atrium opiewała na 1,3 miliarda euro, 3,7-krotnie przewyższając docelowy poziom subskrypcji. Obligacje trafiły do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych w całej Europie, co dowodzi, że profil kredytowy Atrium cieszy się wysokim zaufaniem inwestorów.

Zarówno Standard & Poors, jak i Fitch przyznały obligacji rating inwestycyjny BBB-, co odzwierciedla własny rating korporacyjny Atrium.

Wpływy z emisji wzmocnią płynność Atrium i zostaną przeznaczone na realizację ogólnych celów działalności spółki, w tym finansowanie przejęć i refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Komentując transakcję, Rachel Lavine, dyrektor generalna Atrium, powiedziała – Sukces tego plasowania, w przypadku którego subskrypcja wielokrotnie przewyższyła emisję, jest wyrazem rzeczywistej aprobaty postępów, jakie poczyniliśmy w Atrium, i zapewni nam znaczną płynność finansową dla realizacji strategii rozwoju Grupy. Sukces ten bazuje na poczynionych przez nas postępach, dzięki którym na koniec zeszłego roku uzyskaliśmy nasz rating inwestycyjny, i umożliwia nam korzystanie z bieżących niskich stóp procentowych oraz wzmożonej aktywności na rynkach kapitału obligacyjnego. Jestem bardzo zadowolona z tego wyniku.