GUS
GUS

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w kwietniu 2013 oceniany jest negatywnie, podobnie jak w marcu, ponadto gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej niekorzystnie niż przed miesiącem. Prognozy sprzedaży są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych w marcu. Utrzymują się negatywne przewidywania odnośnie sytuacji finansowej. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w marcu – podaje GUS.

– W kwietniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, ale lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale mniej korzystne niż przed rokiem) oraz informacja i komunikacja (oceny są nieco lepsze od sygnalizowanych w marcu bieżącego roku, ale nieznacznie mniej pozytywne niż w kwietniu zeszłego roku) – napisano w komunikacie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie minus 8 (w marcu minus 9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 22 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 24 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Spadek zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach może utrzymać się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w marcu. Jednostki sygnalizują nieco wolniejszy od zgłaszanego przed miesiącem wzrost bieżących cen towarów, natomiast przewidywania w tym zakresie wskazują, że tempo ich wzrostu w najbliższych trzech miesiącach może być zbliżone do prognozowanego w marcu.