Piotr Gromniak, prezes Echo Investment SA

– W roku 2012 spółka Echo Investment uzyskała na poziomie skonsolidowanym bardzo dobre wyniki finansowe. Na szczególną uwagę zasługują: najlepsze w historii naszej spółki przychody, które osiągnęły poziom prawie 584 mln zł oraz wysokość zysku netto, który wyniósł 373 mln zł. – powiedział Piotr Gromniak, prezes Echo Investment podsumowując 2012 rok.

Całkowita wartość aktywów spółki wyniosła na koniec grudnia 2012 roku blisko 5,45 mld zł, a poziom kapitału własnego osiągnął 2,43 mld zł, co oznacza wzrost na przestrzeni roku o 335 mln zł. Na koniec 2012 roku spółka posiadała 336 mln zł środków pieniężnych. Wpływ na bardzo dobre wyniki operacyjne miały wszystkie segmenty działalności spółki, a największy wzrost spółka osiągnęła na sprzedaży mieszkań i wyniósł on ponad 500 proc.

– Wyniki osiągnięte w 2012 roku wskazują na stabilność i systematyczny wzrost wartości posiadanego portfela nieruchomości. Nasze portfolio w dalszym ciągu podlega procesowi optymalizacji: sprzedajemy projekty dojrzałe, rozpoczynamy nowe i rozbudowujemy obecnie istniejące, szukamy też okazji zakupowych.

– W roku 2012 umocniliśmy swoją pozycję na rynku poprzez zakończenie kilku znaczących inwestycji takich jak Galeria Olimpia w Bełchatowie, Galeria Veneda w Łomży czy Outlet Park Szczecin. Zakończyliśmy też kilka projektów mieszkaniowych i biurowych, w tym wrocławskie osiedle Przy Słowiańskim Wzgórzu, zespół apartamentowy Dom Pod Słowikiem w Krakowie, a także I etap biurowca Aquarius Business House, który jest setnym zrealizowanym projektem naszej spółki.

– Na rok 2013 zaplanowaliśmy kilka nowych projektów, we wszystkich sektorach naszej działalności, co – zgodnie z przyjętą strategią rozwoju – pozwoli nam realizować nasz główny cel, jakim jest zapewnienie stabilnego i długofalowego wzrostu wartości firmy. Realizacja projektów deweloperskich przeznaczonych na sprzedaż (mieszkania) i stałe powiększanie portfela projektów inwestycyjnych (biur i centrów handlowych przeznaczonych na wynajem) to nasze podstawowe i niezmienne priorytety. W nadchodzących latach ważne będą realizacje kolejnych projektów komercyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwiększanie skali projektów biurowych oraz jakości oferowanych powierzchni – podsumowuje Gromniak.