Salon Reserved

– Kolejny już raz mogę z dumą powiedzieć, że za nami rok, który przyniósł najwyższe w dotychczasowej historii naszej spółki wartości sprzedaży i zysku. Sprzedaliśmy towary za 3,2 mld złotych wypracowując ponad 350 mln zł zysku netto. Osiągnięte wyniki cieszą także dlatego, że docierały do nas z wielu miejsc sygnały o tym, że był to okres nienajlepszej koniunktury, która negatywnie oddziaływała na wiele przedsiębiorstw – podsumował 2012 rok Marek Piechocki, prezes zarządu LPP SA.

Zarząd spółki poinformował, że w tym roku nadal zamierza podejmować szereg działań, które mają zwiększać efektywność.

– Miniony rok to okres dużego tempa rozwoju naszych sieci handlowych. Zwiększyliśmy ich powierzchnie o 90 tys. mkw., czyli o 26 proc. Zadania jakie w tym zakresie podjęliśmy na rok 2013 są równie ambitne. Chcemy dodać kolejnych 150 tys. mkw. czyli powiększyć powierzchnie naszych sieci handlowych o ponad 30 proc. W końcu 2013 roku będziemy dysponowali niemal 600 tys. mkw. powierzchni handlowych, na której będzie funkcjonowało ponad 1,3 tys. sklepów naszych pięciu marek, uwzględniając najnowszą, Sinsay, której pierwsze placówki ruszyły w marcu 2013 – powiedział Piechocki.

Ambitne plany rozwoju, w opinii zarządu, wynikają nie tylko z ustawicznie poprawianych umiejętności, ale także z możliwości jakie obecnie daje rynek w regionie, w którym działa spółka.

– Przyrost dostępnych nam lokalizacji czy to w nowych, czy też w istniejących centrach handlowych jest faktem, z którego skrzętnie korzystamy. Nie zapominamy oczywiście o ciągłej dbałości o ofertę kierowaną do szerokiego grona konsumentów, ani o atrakcyjny wygląd naszych sklepów. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi logistycznej dla rosnącej ilości sklepów, planujemy w tym roku rozpocząć budowę kolejnego obiektu – magazynu wyposażonego w nowoczesne rozwiązania technologiczne, którego łączny koszt szacowany jest na około 170 mln zł. Inwestycja ta, której oddanie do użytkowania zaplanowane jest na początek 2015 roku zapewni obsługę naszych sieci sklepów przez kolejnych kilka lat. Jestem przekonany, że podejmowane wyzwania przełożą się na dobre wyniki naszego przedsiębiorstwa zapewniając atrakcyjne wykorzystanie zainwestowanych środków – podsumowuje Piechocki.

W czwartym kwartale 2012 roku Grupa LPP zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 962 mln zł. Były one wyższe o około 22 proc. w porównaniu z osiągniętymi w czwartym kwartale 2011 roku (789 mln zł.).

W czwartym kwartale GK LPP osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 185 mln zł. W ubiegłym roku w tym okresie grupa uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 167 mln zł. Zysk netto wyniósł około 148 mln zł. (w porównaniu z zyskiem netto 130 mln zł. w 2011 roku).

W czwartym kwartale 2012 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 505,7 mln zł., zaś w placówkach Cropp Town w wysokości 169,9 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w sklepach House wyniosła 138,9 mln zł., zaś w sklepach Mohito 90,5 mln zł.

Powierzchnia sieci sklepów wzrosła o 37,9 tys. m kw. Na koniec 2012 roku GK LPP SA dysponowała 1077 sklepami o łącznej powierzchni 433,9 tys. mkw.