Zakupy

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, obniżył się w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,8 p. proc.) i ukształtował się na poziomie -30,2 – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Z badania wynika, że na obniżenie się wartości wskaźnika wpłynęły prawie wszystkie składowe, zwłaszcza znacznie gorsze oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,6 p. proc.). Spadki pozostałych składowych były ograniczone do ok. ½ p. proc. Natomiast przyszła sytuacja ekonomiczna kraju jest oceniana nieco lepiej niż w poprzednim miesiącu (wzrost o 1,1 p. proc.).

Obecny poziom wskaźnika BWUK ukształtował się na podobnym poziomie jak w kwietniu 2012 r. (wzrost o 0,1 p. proc.).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwania dotyczące średnioterminowych tendencji rządzących konsumpcją indywidualną, poprawił się o 1,6 p. proc. i osiągnął poziom -37,1, co jest najwyższą wartością tego wskaźnika od sierpnia 2012 roku.

Wzrost wartości wskaźnika wynika z bardziej optymistycznych przewidywań dotyczących poziomu bezrobocia (poprawa aż o 7,5 p. proc.) oraz ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Obniżyły się natomiast wskaźniki dotyczące przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 1,7 p. proc.) i zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa (spadek o 0,4 p. proc.).

Wskaźnik WWUK jest o 2,4 p. proc niższy w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W kwietniu 2013 r. przeprowadzono 1 580 wywiadów w okresie od 08 do 17 kwietnia 2013 r.