Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe
Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe

Dnia 26 kwietnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym akcji Immofinanz Group. Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w dniu 7 maja 2013 roku.

Oznacza to tzw. „techniczne podwójne notowanie” i obejmie wszystkie akcje Immofinanz Group znajdujące się w obrocie. Immofinanz będzie notowany na dwóch najbardziej znaczących giełdach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Warszawie i Wiedniu. Debiut na warszawskim rynku nie oznacza emisji jakichkolwiek nowych akcji spółki.

– Dzięki temu posunięciu poszerzamy krąg naszych potencjalnych akcjonariuszy. Inwestorzy instytucjonalni interesują się nami, a teraz będą mieli dodatkową możliwość, by zwiększyć swoje posiadanie akcji Immofinanz. Na przykład, polskie fundusze emerytalne nie mogą inwestować więcej niż pięć procent zarządzanych aktywów w papiery wartościowe, które są notowane wyłącznie na zagranicznych giełdach. Planowany debiut naszej firmy w Warszawie zniweluje to ograniczenie – wyjaśnia Eduard Zehetner, prezes Immofinanz Group.

– Debiut ten powinien również prowadzić do zwiększenia płynności naszych akcji – dodaje. Jak wynika z ostatniego przeglądu danych z czerwca 2012 roku, polscy inwestorzy instytucjonalni posiadają ok. trzy procent akcji Immofinanz Group.

Pierwsza oferta publiczna Immofinanz na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się w 1996 roku, a na wiodącym indeksie ATX akcje spółki notowane są od marca 2011 roku. W marcu 2012 Immofinanz został pierwszą notowaną spółką z sektora nieruchomości, która dołączyła do indeksu „ATX five”. W tym samym czasie spółka została uwzględniona również w EPRA / NAREIT FTSE Index Emerging Europe.

Spółka Immofinanz AG wyemitowała ok. 1,129 mld akcji zwykłych i ma obecnie kapitalizację rynkową w wysokości ok. 3,57 mld euro (w oparciu o cenę akcji 3,132 euro, z dnia 26 kwietnia 2013 r.). Najwięksi inwestorzy, posiadający ponad pięć procent akcji spółki, to Fries Group i JPMorgan, a pozostała część akcji stanowi tzw. ”free float”. Austriaccy inwestorzy indywidualni posiadają około. 41 proc. akcji, a akcjonariusze instytucjonalni ok. 48 proc. Większość inwestorów instytucjonalnych Immofinanz Group znajduje się w Austrii (15,16 proc.), następnie w Ameryce Północnej (7,94 proc.), Wielkiej Brytanii (4,07 proc.), Holandii (3,80 proc.) i w Polsce (2,67 proc.).

Immofinanz Group to jedna z największych w Europie firm z branży nieruchomości. Jest notowana w indeksie ATX na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od momentu założenia w 1990 r. zgromadziła portfolio wysokiej klasy nieruchomości, które obecnie obejmuje ponad 1810 wysoko notowanych nieruchomości o wartości około 10,49 mld euro. Celem firmy jest uzyskanie wysokiej rentowności podczas całego procesu zmiany wartości, z jasno określonym, ujednoliconym i uprzemysłowionym procesem. Immofinanz Group koncentruje swoją działalność w segmencie handlowym, biurowym, logistycznym i mieszkaniowym na ośmiu rynkach: austriackim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, polskim i rosyjskim.