Salon CCC

Sprzedaż Grupy AmRest wzrosła w pierwszym kwartale 2013 roku o 11,8 proc. i wyniosła 609 116 tys. zł w porównaniu do 544 891 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrost przychodów w Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 wyniósł 3,3 proc. i wynikał z dodatkowych przychodów wypracowanych przez 45 nowo otwartych restauracji w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Sprzedaż w restauracjach porównywalnych była nieco niższa niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Największą poprawę przychodów zaobserwowano w Rosji, gdzie sprzedaż restauracji prowadzonych przez Grupę wzrosła o 31,4 proc. Silny wzrost przychodów był rezultatem zarówno rosnącej sprzedaży w restauracjach porównywalnych jak i dynamicznego tempa nowych otwarć. W ciągu ostatniego roku (w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.) AmRest otworzył na rynku rosyjskim 11 nowych restauracji zwiększając portfel do 69 restauracji.

Silny wzrost przychodów odnotowano również w dywizji Europa Zachodnia i nowe rynki. Przychody segmentu zwiększyły się o 24,5 proc. i wyniosły 160 916 tys. zł w porównaniu do 129 227 tys. zł w analogicznym kwartale roku 2012. Duży udział we wzroście sprzedaży w tej dywizji miała konsolidacja restauracji z grupy Blue Horizon, których przychody wyniosły 20 673 tys. zł. Sprzedaż restauracji La Tagliatella na rynkach testowych wyniosła 5 874 tys. zł. Przychody wygenerowane w Hiszpanii wzrosły o 4,0 proc. do 134 369 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2013 r. odnotowano spadek zysku EBITDA do 52 099 tys. zł w porównaniu do 68 353 tys. zł w roku ubiegłym. Główną przyczyną spadku zysku EBITDA była strata w wysokości 13 289 tys. zł związana z kosztami testów restauracji La Tagliatella na nowych rynkach. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami koszty rozwoju będą w najbliższych kwartałach negatywnie wpływać na skonsolidowany wynik Spółki. Wynika to przede wszystkim z nakładów admistracyjnych i logistycznych, które ponoszone są na rynkach z niewielką ilością restauracji.