CCC
CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki CCC za kwiecień 2013 wyniosły 164,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 34,2 proc. Przychody za okres styczeń – kwiecień wyniosły 386,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 1,8 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za kwiecień wyniosły 158 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 32,1 proc., narastająco za okres styczeń – kwiecień wyniosły 364,7 mln zł i były wyższe o 6,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2012 roku.

CCC SA jest właścicielem sieci sklepów CCC, Lasocki, Quazi, Boti. W tym roku firma rozpoczęła ekspansję w Turcji i Austrii.

Strategicznym celem spółki na lata 2013 – 2015 jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w każdym z krajów Europy Środkowej. W Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech spółka zamierza rozwijać sieć sklepów własnych, natomiast w Rosji, Rumunii i krajach nadbałtyckich salony franczyzowe. Firma nie wyklucza również rozwoju w Kazachstanie i na Ukrainie.

W 2013 roku sieć sprzedaży spółki CCC zwiększy się o 120 sklepów CCC, w tym co najmniej 40 salonów sprzedaży powstanie w Polsce, 25 w Czechach i na Słowacji, 25 na Węgrzech i co najmniej 20 w Rumunii.