STOP.SHOP.
STOP.SHOP.

Immofinanz Group planuje rozwój w Polsce swojej marki z segmentu nieruchomości handlowych – STOP.SHOP. Parki handlowe firmy są lokalizowane w pobliżu miejscowości liczących od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców. Sieć STOP.SHOP. aktualnie posiada 44 nieruchomości w Europie Środkowej, w tym w Legnicy na terenie Polski.

– Ostatnio została podpisana umowa z generalnym wykonawcą centrum handlowego tego typu położonego w Mławie. Popyt na powierzchnię ze strony najemców jest duży, co pozwala nam spodziewać się całkowitego  wynajęcia obiektu przed jego otwarciem  w końcu 2013 r. Obecnie oceniamy kolejne lokalizacje w Polsce – mówi Eduard Zehetner, prezes Immofinanz Group.

7 maja 2013 nastapił pierwszy dzień notowania akcji Immofinanz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Handel akcjami na Rynku Głównym GPW, największej w Austrii firmy z branży nieruchomości, rozpoczął się o godz. 9.

Akcje spółki będą uwzględniane w indeksie WIG, pod skróconą nazwą „IIAAV” od dnia 21 czerwca. Jest to druga giełda, na której notowany jest Immofinanz. Debiut nie jest związany z emisją nowych akcji. Obecność Immofinanz na GPW ułatwi inwestorom w Polsce, a przede wszystkim funduszom emerytalnym, możliwość inwestowania w akcje spółki. Od tej chwili akcje firmy są notowane na dwóch najważniejszych giełdach w Europie Środkowo-Wschodniej, w Wiedniu i w Warszawie, i jednocześnie są jednymi z najbardziej płynnych papierów wartościowych firm z branży nieruchomości w tym regionie. Rolę tzw. „market makera”, czyli organizatora rynku, zapewniającego płynność dla akcji Immofinanz notowanych na GPW pełni Erste Group. Na najbliższe dni zaplanowano liczne spotkania typu „road show” z inwestorami instytucjonalnymi w Polsce.

– Debiut w Warszawie podkreśla nasze zaangażowanie w działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Immofinanz jest wschodnioeuropejską firmą z branży nieruchomości. Lokalizacje aktywów z naszego portfela, o wartości księgowej 10,5 mld euro, są rozdzielone niemal po równo pomiędzy Europę Zachodnią i Wschodnią. Co więcej, w Europie Wschodniej zarabiamy dziś zauważalnie więcej niż w Zachodniej – dodaje Eduard Zehetner, prezes Immofinanz Group.

Oprócz Austrii i Niemiec, kluczowe dla Immofinanz Group rynki obejmują Rosję, Polskę, Rumunię, Czechy, Słowację i Węgry.

– Od początku kryzysu Europa Wschodnia i know-how austriackich firm na tych sąsiadujących rynkach były często niedoceniane lub krytykowane w kręgach anglosaskich. Okazuje się, że nadal zbyt często brakuje motywacji, aby dokładnie zbadać różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, ich wielkością, długiem publicznym i polityką gospodarczą. Wiele osób nie zauważa więc, że wzrost w tym regionie jest nadal znacznie większy niż w Europie Zachodniej, a poszczególne gospodarki są mniej zadłużone – twierdzi Zehetner.

– W Immofinanz wierzymy w perspektywy długoterminowego wzrostu w tym regionie oraz w jego przyszły potencjał, dlatego inwestujemy w liczne projekty deweloperskie na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwości będzie coraz więcej, w miarę jak będzie się nasilała konwergencja Europy, podobnie jak świadomość odpowiedzialności Unii Europejskiej za ten region – mówi prezes Immofinanz Group.

Działalność Immofinanz Group w Polsce koncentruje się na wysokiej klasy projektach inwestycyjnych w segmentach nieruchomości biurowych w Warszawie oraz handlowych w innych miastach, odgrywających ważną rolę w swoich regionach. W centrum Lublina firma aktualnie buduje Tarasy Zamkowe, imponujący obiekt, z przeznaczeniem pod handel, rozrywkę i relaks, o powierzchni pod wynajem 38 tys. mkw.