Łukasz Maciak, MRICS Chartered Valuation Survayor.

Najnowsze badanie RICS Global Commercial Property Survey wskazuje na utrzymujące się globalnie, pozytywne nastroje na rynku nieruchomości komercyjnych. Nie dotyczy to jednak krajów strefy euro oraz Europy Środkowej i Wschodniej, w których aktywność najemców wciąż spada, a prognozy dotyczące najmu i wartości kapitału pozostają negatywne.

– Badanie RICS pokazuje jak specjaliści na rynku nieruchomości oceniają jego perspektywy zmian. Centra handlowe są heterogeniczne, każde jest inne, przez co trudno jest miarodajnie oddać stan rynku w badaniu. Jedynym wspólnym mianownikiem dla takich projektów jest oczekiwana stopa zwrotu jakiej oczekują inwestorzy – powiedział portalowi Retailnet Łukasz Maciak, MRICS Chartered Valuation Survayor.

– Jak pokazują dane ostatniego roku dla centrów handlowych o stabilnej rozpoznawalnej marce, lokalizacji, obrotach – popyt jest dość duży i objawia się niskimi stopami kapitalizacji i wysokimi wartościami nieruchomości handlowych. Ich wartość w długim okresie nie powinna być zagrożona. Dodatkowo, starania zarządzających takimi inwestycjami zarówno te indywidualne jak i zbiorowe podejmowane, na przykład w ramach Polskiej Rady Centrów Handlowych, starają się przekonywać, że profesjonalnie zarządzane centra handlowe, które podążają za światowymi trendami, nie powinny odnotowywać spadków wartości.

– Powstanie centrów handlowych, jako nieruchomości o dużej skali i zasięgu oddziaływania, poprzedza szereg analiz i badań potwierdzających właściwy dobór lokalizacji, programu funkcjonalnego i charakterystyki danej inwestycji. Ponadto, od początku swojego istnienia, tego typu projekty gruntują swoją wartość na długoterminowych umowach najmu zwykle podpisywanych na 10 i 5 lat. Zmiana ich wartość w czasie jest oczywiście wypadkową aktualnego stanu rynku oraz perspektyw  zmian na lokalnym rynku nieruchomości, w tym w szczególności działań planistów umożliwiających lub utrudniających powstanie obiektów bezpośrednio konkurencyjnych oraz zmian w strukturze najmu w danej inwestycji.

– Najem w centrach handlowych jest specyficzny – najemców dobiera się w taki sposób, aby maksymalizować użyteczność oferowanych usług i towarów dla klientów oraz aby osiągać możliwie najwyższą stawkę czynszu. Ponadto czynsz w tego typu obiektach nie jest jednakowy – różni się w zależności od lokalizacji w danym obiekcie, wielkości modułu oraz branży i marki jaka będzie funkcjonowała w danym lokalu. To odróżnia pomieszczenia handlowe  od bardziej homogenicznych pod tym względem biur – dodał Łukasz Maciak.

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) jest światową organizacją zrzeszającą profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa. Jest wiodącą instytucją promującą rozwój kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie najwyższych standardów oraz rygorystyczne przestrzeganie kodeksu etycznego.

RICS powstała w 1868 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie funkcjonuje w oparciu o podział na następujące oddziały: Wielka Brytania, Europa (kontynentalna), MENEA (Środkowy i Bliski Wschód oraz Afryka), Ameryki, Azja, Oceania, i Indie. RICS Polska zostało powołane w 1991 roku.