CCC
CCC

W I kwartale 2013 roku grupa kapitałowa CCC SA zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 13,8 proc. do 222 mln zł z 257 mln zł w stosunku do I kwartału 2012 roku oraz spadek wyniku netto o ponad 42,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dla grupy CCC SA to najsłabszy kwartał w historii. Sroga i długa zima zniechęciła klientów do zakupów produktów z nowej wiosennej kolekcji. Zarząd spółki stoi na stanowisku, iż jest to tylko odłożenie popytu w czasie a wyniki sprzedaży zanotowane w kwietniu utwierdzają nas w tym przekonaniu.

Strata netto grupy CCC w I kwartale 2013 roku wyniosła 39,66 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast strata operacyjna w I kwartale wyniosła 33,9 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku operacyjnego w analogicznym okresie 2012 roku.

Pierwszy kwartał 2013 roku stał pod znakiem intensywnej ekspansji na zagranicznych rynkach. Spółka CCC SA otworzyła 7 sklepów na Słowacji, 8 na Węgrzech oraz 5 franczyzowych: 3 w Rumunii i 2 na Łotwie. Trwały również zakrojone na szeroką skalę prace związane z założeniem spółek, budową struktur i uruchomieniem działalności operacyjnej w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji.

Ponadto 7 maja br. firma kontynuując ekspansję i rozwój zagraniczny podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółek zależnych: CCC d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Republika Chorwacji,
CCC OBUTEV, d.o.o. z siedzibą w Mariborze, Republika Słowenii.

CCC SA obejmie 100 proc. udziałów w tych spółkach. Wartość kapitału zakładowego Spółki CCC d.o.o. będzie wynosiła 380 tys. HRK (kun). Natomiast spółki CCC OBUTEV, d.o.o. będzie wynosiła 50 tys. euro. Podstawowym przedmiotem działalności utworzonych firm będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC S.A. na terytorium Chorwacji i Słowenii.

Na dzień 31 marca 2013 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC SA. obejmowała 706 placówek.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych w I kwartale 2013 roku wzrosła o 26,3 proc. i wynosi 194,7 tys. mkw. (w tym: 156,3 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 154,2 tys. mkw. na 31.03.2012 (w tym 136,4 tys. mkw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 37,3 proc. i wynosi 14,3 tys. mkw. na 31.03.2013 (w tym 6,3 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 22,8 tys. mkw. na 31.03.2012 (w tym 20,4 tys. mkw. w Polsce).