Kradzież sklepowa
Kradzież sklepowa

15 maja 2013 roku podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego Sejmu RP zajmie się nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego (druk sejmowy nr 870), w tym zmianą art. 119 Kodeksu Wykroczeń dotyczącą zmiany progu kwalifikacji czynów, jako wykroczenia z 250 zł wartości straty do wysokości 1000 zł.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), jak podano w komunikacie, wielokrotnie zwracała uwagę na negatywne skutki proponowanej nowelizacji, wskazując przede wszystkim na koszt, jaki w związku z nią  poniesie całe społeczeństwo.

– Naszą argumentację prezentowaliśmy zarówno na forum publicznym, jak i w pismach kierowanych do Sejmu RP i  Ministerstwa Sprawiedliwości – informuje POHiD.

POHiD przedstawił alternatywne propozycje rozwiązań w stosunku do podniesienia progu wykroczenia do 1000 zł, które naszym zdaniem uwzględniają interesy poszkodowanych obywateli i firm. Pozwolą one utrzymać pożądany poziom bezpieczeństwa społeczeństwa i przedsiębiorców narażonych na straty mienia, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia organów ścigania i sprawiedliwości.

– Proponujemy odejście od konstrukcji czynów przepołowionych, będącej reliktem socjalistycznego systemu prawnego, na rzecz jednolitego traktowania kradzieży i zniszczenia mienia jako przestępstw. Jednocześnie postulujemy wprowadzenie ścigania na wniosek poszkodowanego w przypadku kradzieży i zniszczenia mienia do 1000 zł. Kradzieże i zniszczenia mienia powyżej 1000 zł byłyby ścigane z urzędu, tak jak każde inne przestępstwo. Wprowadzenie trybu ścigania kradzieży mienia o wartości do 1000 zł na wniosek pokrzywdzonego pozwoli odciążyć wymiar sprawiedliwości, bo ograniczy wszczynanie postępowań z urzędu w  sprawach dot. kradzieży (postępowań zbyt angażujących zarówno pokrzywdzonych, jak i organy wymiaru sprawiedliwości). Z drugiej strony, pozwoli pokrzywdzonym na wszczęcie postępowań w sytuacjach dla nich dotkliwych. Kradzież i zniszczenie mienia w systemie prawnym nie powinny być oceniane w zależności od wartości przedmiotu kradzionego/zniszczonego, bo w każdej takiej sytuacji czyn ma identyczną naturę zarówno z punktu widzenia jego legalności jak i etyki – proponuje POHiD.

– Apelujemy do Posłów Sejmu RP, by nie dopuścili do wejścia w życie rozwiązania wszechstronnie szkodliwego dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców.