Wizualizacja Galerii Wilanów

– Pierwszy kwartał 2013 roku był kolejnym intensywnym okresem dla GTC. Poza dwoma projektami handlowymi w Warszawie – Galerii Wilanów i Galerii Białołęka, które skupiają większość naszej uwagi – sporo wysiłku włożyliśmy też w poprawę sytuacji w naszych centrach handlowych w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Udało nam się również zrealizować plan sprzedaży aktywów, poprzez sprzedaż piątego budynku Platinium Business Park, która przyniosła nam 16 mln euro wolnej gotówki – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A.

– Wkroczyliśmy w rok 2013 silniejsi i pewni, że jesteśmy w stanie dalej zwiększać płynność finansową, poprzez realizację planu sprzedaży aktywów oraz zmniejszania zadłużenia. Działania te pozwolą nam wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań finansowych oraz zapewnią finansowanie nowych inwestycji, w tym trzech nowych galerii handlowych (dwóch w Warszawie i jednej w Belgradzie) oraz planowanego budynku biurowego w Bukareszcie – dodał Alain Ickovics.

Przychody spółki GTC SA z wynajmu oraz z tytułu usług zmniejszyły się o 2 mln euro, do poziomu 30 mln euro w I kwartale 2013 roku z poziomu 32 mln euro w I kwartale 2012 roku, co było spowodowane sprzedażą Platinium Business Park w Warszawie. Marża na wynajmie była stabilna, na poziomie 70 proc. w I kw. 2013 r. (72 proc. w I kwartale. 2012 r.). Na koniec marca 2013 roku, poziom wynajmu ukończonych budynków GTC wyniósł 91 proc., z czego wynika, że dalszy wzrost przychodów z wynajmu jest możliwy wraz ze wzrostem średniego poziomu wynajmu.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 21 mln euro w I kwartale 2013 roku, w porównaniu do 23 mln euro w I kwartale 2012 r.

Strata operacyjna spółki w I kwartale 2013 roku wyniosła 6,4 mln euro wobec 18,6 mln euro zysku operacyjnego w poprzednim roku.

Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 25 mln euro w I kwartale 2013 roku. Strata wynika głównie ze zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również ze wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii.

Strata netto wyniosła 26 mln euro w I kwartale 2013 roku.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 marca 2013 r. kształtowała się na poziomie 1.753 mln euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 8 mln euro).

Rada nadzorcza GTC SA powołała Alaina Ickovics na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 1 czerwca 2013 roku. Wcześniej Alain Ickovics był przewodniczącym rady nadzorczej GTC.

Firma Globe Trade Centre powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie.

GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.