Kolekcja Top Secret
Kolekcja Top Secret

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez firmę Redan w kwietniu 2013 r. wyniosła 38,4 mln zł i była o 2 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku ubiegłego.

Szacunkowa wielkość skonsolidowanej marży handlowej w kwietniu 2013 r. wyniosła 48 proc. i była na poziomie zbliżonym do zrealizowanej w kwietniu 2012 r.

W ujęciu narastającym za cztery miesiące 2013 r. sprzedaż Grupy Redan wyniosła 135,8 mln zł i była o 9 proc. wyższa w ujęciu rok do roku, natomiast marża w tym okresie była na poziomie 43 proc., czyli o ponad 2 p.p. niższa w porównaniu do roku wcześniejszego.

W sieci dyskontowej poziom sprzedaży towarów w kwietniu 2013 r. wynosił 20,3 mln zł, co oznacza poziom zbliżony do ubiegłego roku. Szacunkowa marża handlowa w kwietniu 2013 r. wynosiła 41 proc. i była wyższa o blisko 1 p.p. od marży z kwietnia 2012 r.

Natomiast sprzedaż po 4 miesiącach br. osiągnęła poziom 65,8 mln zł i była wyższa o 3 proc. r/r. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wynosiła 39 proc. i była na poziomie ubiegłorocznej.

Sieć Textilmarket na koniec marca składała się z 273 sklepów własnych o łącznej powierzchni 60,1 tys. mkw., co oznacza 4 proc. przyrost powierzchni handlowej r/r.

Wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w kwietniu 2013 r. wynosiła 18,1 i była wyższa o 3 proc. od osiągniętej w kwietniu 2012 r. Szacunkowa marża procentowa wynosiła 55 proc. i była na poziomie ubiegłorocznej.

Sprzedaż po 4 miesiącach br. wynosiła 70 mln zł, i była wyższa o 15 proc. r/r. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wynosiła 46 proc. i była niższa o ponad 2 p.p. od ubiegłorocznej.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec kwietnia 2013 r. miały łączną powierzchnię 38,5 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 12 proc. r/r.

Sprzedaż towarów Grupy Redan poprzez sklepy internetowe w kwietniu 2013 r. osiągnęła poziom 2,2 mln zł, co oznacza 56 proc. wzrost do kwietnia 2012 r. Natomiast za cztery miesiące sprzedaż wynosiła 9,8 mln zł, co oznacza wzrost o 62 proc. r/r.