Salon Top Secret
Salon Top Secret

Pogoda i działania restrukturyzacyjne są, w opinii zarządu spółki Redan SA, największymi determinantami wyników firmy w pierwszym kwartale 2013 roku.

Grupa Kapitałowa Redan w pierwszym kwartale 2013 r. odnotowała wzrost obrotów r./r. o 12,2 proc. do 97,9 mln zł. Poniosła przy tym stratę netto w wysokości 3,1 mln zł, która była prawie o połowę mniejsza niż w 2012 r. Wyniki pierwszego kwartału br. w dużym stopniu były zdeterminowane utrzymującą się w marcu zimową aurą oraz prowadzonym procesem restrukturyzacyjnym – poinformowano w komunikacie spółki.

O 12,2 proc. do 97,9 mln zł wzrosły w I kwartale 2013 r. obroty Grupy Redan, względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Na poziomie wyniku na sprzedaży Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz  sieci dyskontowej TextilMarket, była po pierwszych trzech miesiącach br. 3,3 mln zł na minusie. Był to jednak o 1,4 mln zł lepszy wynik niż uzyskany rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto Grupa Redan zamknęła I kwartał 2013 r. stratą w wysokości 3,1 mln zł, czyli o prawie połowę mniejszą w porównaniu do tego samego okresu 2012 r.

W zakresie segmentu modowego obroty w I kwartale br. wzrosły r./r. o 20,6 proc. do 52,3 mln zł. Marża handlowa brutto dla marek Top Secret, Troll i Drywash w tym okresie wyniosła 43,3 proc., co oznacza spadek o 6,9 p.p. względem tego samego okresu 2012 r. Na poziomie operacyjnym wyniki segmentu były na minimalnym minusie, przy blisko 3 mln zł straty rok wcześniej. Wynik przed opodatkowaniem wyniósł 0,3 mln zł pod kreską, względem ponad 2 mln zł straty w I kwartale 2012 r.

– Procentowy spadek marży jest przede wszystkim wynikiem istotnej zmiany struktury sprzedaży – w 2013 r. dużo większy udział stanowiła wyprzedaż kolekcji jesienno-zimowej na niższych marżach. Sprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w marcu i kwietniu była poniżej naszych oczekiwań. Kolekcja ta nie jest niestety dobrze dostosowana do obecnej sytuacji na rynku, który jest bardzo konkurencyjny, cechujący się wysoką wrażliwością klientów na ceny nawet kosztem jakości. Nietypowy pod względem pogody początek sezonu konkurencję tą jeszcze zaostrzył – skomentował Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan.

Jak poinformował  zarząd, coraz większe znaczenie w łącznych wynikach segmentu modowego zdobywają dochodowe kanały dystrybucji, czyli e-commerce, sprzedaż za pośrednictwem partnerów franczyzowych oraz handel na rynkach ukraińskim i rosyjskim. Ich łączny udział w obrotach tego segmentu stanowi blisko 75 proc., w porównaniu do 61 proc. rok wcześniej. Najbardziej dynamicznie rozwija się działalność zagraniczna, której udział wzrósł do 29 proc. z 20 proc. przed rokiem oraz handel on-line, który zapewnia już 15 proc. przychodów segmentu (11 proc. w analogicznym okresie zeszłego roku). Blisko 21 proc. obrotów pochodzi natomiast z sieci własnej, która jest restrukturyzowana.

– Jesteśmy zdeterminowani w realizowaniu planu doprowadzenia sieci własnej do rentowności, co powinniśmy osiągnąć na koniec bieżącego roku. Systematycznie zamykamy niedochodowe placówki. W I kwartale zamknęliśmy 6 takich salonów, a w całym roku zakładamy likwidację łącznie 27 sklepów. Na koniec roku będziemy posiadali 28 sklepów własnych, które będą dochodowe – zapewnił Bogusz Kruszyński.

Z kolei w segmencie dyskontowym obroty w I kwartale br. wzrosły r./r. o 3,9 proc. do 45,6 mln zł. Marża brutto wyniosła 39 proc. i była nieznacznie niższa niż rok wcześniej (spadek o 0,6 p.p.). Wynik segmentu przed opodatkowaniem był 2,4 mln zł na minusie i wyniósł niemal tyle samo, co w porównywalnym okresie 2012 r.

– W sieci TextilMarket odczuliśmy bardzo wyraźnie przedłużającą się zimę, co ograniczyło w marcu sprzedaż towarów wiosennych. Zmiana pogody w połowie kwietnia przyniosła widoczną poprawę zachowań konsumentów jak i sprzedaży – przyznał wiceprezes zarządu Redan S.A.

– Pomimo, że wyniki pierwszego kwartału są takie same jak w roku poprzednim jesteśmy przekonani, że cały rok sieć TextilMarket zakończy znacznie wyższym zyskiem niż miało to miejsce w 2012.

27 marca 2013 r Grupa Redan zawarła aneks do umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. Przewiduje on wydłużenie terminu uzgodnień właściwej umowy restrukturyzacyjnej do 31 maja 2013 r. Do umowy tej przystąpili posiadacze obligacji serii C o wartości 7,5 mln zł, co powoduje, że porozumieniem objęte jest praktycznie całe zadłużenie finansowe Grupy Redan.

– W naszej ocenie  jest już blisko osiągnięcia porozumienia, które przyniesie uzgodnienie  nowych zasad spłaty prawie całości zadłużenia finansowego Grupy – podsumowuje Bogusz Kruszyński.