Organic Farma Zdrowia
Organic Farma Zdrowia

Sprzedaż za I kwartał 2013 firmy Organic Farma Zdrowia, zakończona na poziomie 10,7 mln złotych, stanowi 12 proc. wzrostu w stosunku do sprzedaży w I kwartale 2012 roku i jest kolejnym rekordem sprzedaży kwartalnej spółki.

Zysk EBITDA spółki Organic Farma Zdrowia SA w I kw. wyniósł 684 tys. zł a Grupy Kapitałowej 820 tys. zł co w obu przypadkach wynosi dokładnie 500 proc. wzrostu w stosunku do wyników rok wcześniej. To już drugi kwartał z rzędu kiedy spółka wypracowuje zdecydowanie dodatnie wyniki.

Bardzo dobry wynik w I kwartale to efekt zamknięcia kilku trwale nierentownych sklepów w okresach poprzednich oraz zamknięcia kolejnego nierentownego sklepu w lutym bieżącego roku, dalszej zwyżki sprzedaży uzyskanej na tej samej bazie sklepów, otwarciu na początku marca delikatesów w CH Atrium Reduta w Warszawie. Na lepsze wyniki złożyła się także poprawa ciągłości dostaw produktów świeżych w szczególności mięsa, wzbogaceniu oferty o najwyższej jakości mięso z ekologicznych indyków oferowanych pod marką własną i dalsza poprawa jakości i sposób obsługi klientów.

Z dniem 27 stycznia 2013 r. zostały zamknięte delikatesy w Warszawie przy ulicy KEN. Powodem zamknięcia był zbliżający się okres końca umowy najmu oraz brak rentowności tego sklepu.

Zarząd wynegocjował i podpisał nową umowę najmu lokalu pod delikatesy w Centrum Handlowym Auchan w Płocku. Umowa przedłuża najem obecnego lokalu o kolejne 5 lat, czyli do czerwca 2018 roku. Zarząd również wynegocjował i podpisał aneks do umowy najmu lokalu pod delikatesy w Centrum Handlowym Renoma we Wrocławiu. Umowa przedłuża najem obecnego lokalu o kolejne 6 lat, czyli do kwietnia 2019 r.

ORGANIC Farma Zdrowia (OFZ) to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi. Firma działa od 2006 r., posiada 23 obiekty handlowe w 8 miastach Polski oraz sklep internetowy, obsługuje milion klientów rocznie i jest obecnie niepodważalnym liderem rynku.

Obecna oferta handlowa OFZ zawiera ok. 4,5 tys. artykułów (żywność, kosmetyki, środki czystości), w tym krajowe i europejskie ekomarki. Ponad 200 produktów jest sprzedawanych pod markami własnymi. OFZ jest partnerem dla ponad 100 dostawców, z których połowa to firmy rodzinne. W skład grupy OFZ wchodzą delikatesy internetowe: www.ekosfera24.pl oferujące największy w internecie asortyment produktów ekologicznych w kraju.