Kawiarnia Empik Cafe

Grupa EM&F odnotowała w pierwszym kwartale 2013 roku wzrost przychodów o 8 proc. r/r do 734 mln zł.

Poprawa przychodów LFL (na bazie porównywalnych sklepów) o 1,7 proc.

Grupa Smyk odnotowała wysoką dynamikę sprzedaży +13 proc. r/r oraz EBITDA +25 proc. r/r, do czego przyczynił się większy popyt związany ze Świętami Wielkanocnymi oraz rozwój sieci sklepów – podano w raporcie finansowym spółki.

Na koniec I kwartału 2013 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EMF wynosiła 348 tys. mkw. i liczyła 638 placówek, z wyłączeniem sklepów prowadzących działalność zaniechaną. W ciągu minionego kwartału sieć handlowo-usługowa Grupy EMF powiększyła się o 7 placówek (netto, licząc zamknięcia).

Największy rozwój sieci nastąpił w Grupie Smyk – otwarto 8 sklepów w pięciu krajach: w Polsce, Niemczech, Rosji, Turcji i pierwszy sklep w Czechach (w CH Cerny Most w Pradze).

W I kwartale 2013 r. zostało zamkniętych 16 sklepów marek, z którymi zostały rozwiązane umowy franczyzowe w ramach restrukturyzacji portfela marek w segmencie modowym. Do zamknięcia w najbliższych miesiącach pozostało jeszcze 10 sklepów.

W I kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EMF (na porównywalnej grupie punktów handlowousługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 1,7 proc. r/r. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się przede wszystkim sklepy z Grupy Smyk, na co wpłynęły zwiększone zakupy zabawek z okazji Świąt Wielkanocnych.

Sklepy detaliczne – zarówno salony Empik, jak i sklepy z segmentu Moda i Uroda zanotowały spadek sprzedaży na porównywalnej grupie sklepów, ze względu na wyjątkowo długą i mroźną zimę, co przełożyło się na spadek liczby klientów. Ten sam czynnik pogodowy wpłynął pozytywnie na sprzedaż w segmencie E-commerce. Na wysoką dynamikę przychodów w sieci internetowej, miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki zimowych wyprzedaży, rozwój nowych kategorii oraz dalsze umacnianie pozycji rynkowej.

Struktura przychodów Grupy EMF wg segmentów w I kwartale 2013 r. jest zbliżona do poprzedniego roku.

Największy udział w przychodach ze sprzedaży ma Grupa Empik – 36 proc., a następnie Grupa Smyk – z 35 proc. udziałem. Przychody Grupy Moda i Uroda stanowiły w I kwartale br. około 22 proc. sprzedaży Grupy EMF, nieco więcej niż przed rokiem.

W I kwartale 2013 r. w strukturze sprzedaży według krajów nie zaszły istotne zmiany. Większość przychodów Grupy EMF pochodzi z Polski – 67 proc. Przychody z Rosji i Ukrainy stanowią 17 proc. sprzedaży, głównie ze względu na przychody w Grupie Moda i Uroda. Znaczące przychody Grupy EMF pochodzą również z Niemiec (13 proc.), za co w całości odpowiada spółka Spiele Max AG, należąca do segmentu Smyk, prowadząca sprzedaż artykułów dziecięcych w sieci 55 sklepów.

Łączne wydatki inwestycyjne w I kwartale 2013 r. wyniosły 40 mln zł, co oznacza spadek o 27 proc. r/r. Nakłady na nowe punkty sprzedaży zostały znacząco zredukowane ze względu na spodziewane pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Zarząd zdecydował o przesunięciu części planowanych wydatków i otwarć na kolejne kwartały 2013 r.

W I kwartale 2013 r. Grupa EM&F osiągnęła, jak poinformowano, bardzo dobre wyniki finansowe w tym segmencie, osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 47 proc.  r/r do 36 mln zł, połączony ze wzrostem marży brutto. Wysokie przychody ze sprzedaży segmentu e-commerce były efektem rozwoju nowych kategorii, a także bardzo dobrych rezultatów zimowych wyprzedaży w sklepach empik.com i smyk.com.

Łącznie sklepy/serwisy wchodzące w skład segmentu e-commerce zajmują one 6. pozycję na polskim rynku e-commerce pod względem liczby użytkowników (dane z końca lutego br. na podstawie badań Gemius-Megapanel). Liczba wizyt w e-sklepach Grupy EM&F wzrosła w I kwartale 2013 r. o 30 proc. r/r, a liczba transakcji o 34 proc. r/r.