Gant Development
Gant Development

Gant Development miał w I kwartale 2013 roku blisko 18 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,8 mln zł zysku netto rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Strata operacyjna grupy wyniosła w tym okresie 15,9 mln zł wobec 15 mln zł zysku przed rokiem.

Przychody spadły do 53,8 mln zł ze 198,4 mln zł w I kw. 2012 roku.

Ostatnio, zarząd firmy Gant Development SA poinformował o odwołaniu Krzysztofa Brzezińskiego z funkcji członka zarządu i powołaniu go na prezesa zarządu z dniem 6 kwietnia 2013 r.

Zarząd spółki podał też informację, że do pełnienia funkcji członka zarządu powołano Dominika Putza.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Spółka działa w siedmiu polskich miastach. Są to: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. Od 1998 roku Gant jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Gant jest właścicielem m.in. wrocławskiego Centrum Handlowego Marino.