Gino Rossi
Gino Rossi

W II kwartale 2013 roku do głównych celów spółki Gino Rossi należeć będą m.in. rozwój sprzedaży eksportowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz rebranding istniejących salonów – poinformowano w komunikacie spółki.

Ponadto spółka planuje emisję obligacji, która ma doprowadzić do refinansowania zadłużenia w bankach oraz, po zmniejszeniu obecnej ekspozycji kredytowej banków, do zwiększenia kapitału pracującego spółki. Zarząd spółki zakłada zwiększenie kapitału obrotowego z tytułu nadwyżki środków uzyskanych z obligacji i kredytów w wysokości 7 mln zł.

– Grupa Gino Rossi ma za sobą ważny kwartał. Pod względem sprzedaży pierwszy kwartał był bardzo dobry. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 51,9 mln zł i były o 5 proc. wyższe w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Warto podkreślić, że wzrost sprzedaży zrealizowaliśmy w niesprzyjającym dla branży handlowej otoczeniu. Niemal wszystkie firmy modowe działające na rynku polskim odczuły w mniejszym lub większym stopniu efekt niesprzyjających warunków pogodowych w pierwszych trzech miesiącach tego roku, które miały negatywny wpływ na poziom sprzedaży w całej branży – napisano w liście do akcjonariuszy.

– Grupa Gino Rossi zdołała w dużej mierze uniknąć tego niekorzystnego zjawiska notując jedynie w miesiącu marcu spadek sprzedaży o wartości 4 proc. rok do roku. Analizując zyskowność grupy Gino Rossi warto pamiętać o wydarzeniach jednorazowych w pierwszym kwartale 2012, które mają znaczenie przy porównywaniu poziomów wyników rok do roku. Zdarzeniami jednorazowymi jakie wpłynęły na wyniki w pierwszym kwartale ubiegłego roku były: dodatkowy zysk z tytułu różnic kursowych związanych z przewalutowaniem kredytu z CHF na PLN w wysokości prawie 1 mln zł (przewalutowanie miało na celu zmniejszenie ryzyka kursowego na jakie narażona była firma, a które w znaczącym stopniu wpłynęło na wynik w roku 2011), wykazane dodatkowe pozostałe przychody operacyjne związane z rozwiązaniem części odpisów na utratę wartości zapasów (zapasy te zostały sprzedane w kanale outletowym) oraz odzyskane należności – poinformowano w komunikacie.

Efektem działań restrukturyzacyjnych, jak podano, było zamknięcie w pierwszym kwartale 5 nierentownych sklepów własnych (4 Gino Rossi i 1 Simple).

– Oceniamy, że wyniki pierwszego kwartału potwierdzają odzyskanie zdolności operacyjnej grupy do generowania dodatnich wyników i wzrostu marż, przy założeniu pozytywnych scenariuszy makroekonomicznych oraz utrzymania stabilnych warunków dla prowadzenia działalności handlowej.  Dotychczas realizujemy bez zastrzeżeń budżet jaki założyliśmy na drugi kwartał. Na tej podstawie możemy ocenic, że nie widzimy obecnie czynników, które mogłyby przeszkodzić grupie w realizacji założonych celów sprzedaży w drugim kwartale. Na przełom drugiego i trzeciego kwartału, planujemy także zakończenie rozwoju zespołu projektantów marki Simple, który w naszej ocenie ma bardzo duży potencjał i ogromne możliwości przyczynienia się do dalszego umacniania sukcesu marki Simple – podsumował zarząd Gino Rossi.