Odzież męska
Odzież męska

Grupa Kapitałowa Vistula Group SA w najbliższym czasie będzie się koncentrować na działaniach zmierzających do znaczącego zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz poprawienia efektywności funkcjonującej sieci detalicznej w celu zrekompensowania ujemnej dynamiki przychodów zanotowanej w pierwszym kwartale 2013 roku.

– Będziemy dążyć do osiągnięcia i utrzymania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w sieci detalicznej w segmencie męskim reprezentowanym przez marki Vistula i Wólczanka. W kanale hurtowym segmentu odzieżowego będziemy zabiegać o ograniczenie skutków spadku sprzedaży do kontrahentów niezależnych poprzez rozwój sprzedaży do firm i instytucji w ramach realizacji kontraktów i dostaw B2B oraz podejmiemy starania o zwiększenie udziału Grupy Kapitałowej w rynku zamówień publicznych – poinformowano w komunikacie spółki.

Dla osiągnięcia istotnej poprawy marży uzyskiwanej w segmencie jubilerskim, spółka zamierza maksymalnie wykorzystać aktualny spadek cen złota na rynkach światowych, co ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy połowę struktury asortymentowej sprzedaży marki W.Kruk stanowi biżuteria złota, rozliczenia zaś następują według cen kruszcu z dnia dostawy, a nie zamówienia. Pierwsze efekty spadku cen złota powinny być odczuwalne już w drugiej części bieżącego kwartału. W roku 2013 planowane jest utrzymanie poziomu zapasów w segmencie jubilerskim na poziomie ok. 15 proc. wyższym niż w roku 2012.

Podstawowymi środkami służącymi do realizacji powyższych celów, tak jak dotychczas, będzie konsekwentna rozbudowa sieci detalicznej, dalsze doskonalenie oferty asortymentowej pod względem jakościowym i wzorniczym oraz systematyczna praca nad podnoszeniem jakości obsługi klienta – poinformowali przedstawiciele spółki.

Zgodnie z przedstawionymi już wcześniej informacjami na temat działań rozwojowych Grupy Kapitałowej, w całym 2013 roku planowane jest uruchomienie ok. 20 nowych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1 tys. mkw. W ramach realizacji tych zamierzeń, w pierwszym kwartale otwartych zostało 6 salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 200 mkw. Inwestycje w rozwój własnej sieci handlowej, podobnie jak w latach ubiegłych, będą finansowane ze środków pochodzących z działalności operacyjnej.

W celu zwiększenia dostępności oferty produktowej w powiązaniu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych w komunikacji z klientem indywidualnym, Vistula Group SA, jak podano, zamierza dynamicznie zwiększać udział sklepów internetowych marek Vistula, Wólczanka i W. Kruk w przychodach ogółem. Będzie temu służyć zwiększanie wolumenu produktów sprzedawanych w ofercie online oraz stałe doskonalenie szaty graficznej i funkcjonalności witryn sklepów internetowych. Grupa Kapitałowa będzie także prowadzić działania w zakresie tradycyjnych form wsparcia marketingowego sprzedaży poprzez reklamę prasową oraz kampanię outdoorową.

W planach jest także kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia własnego potencjału produkcyjnego i całkowitego outsourcingu procesu produkcyjnego poza struktury Grupy Kapitałowej do końca 2013 roku. Dlatego też, w roku bieżącym Vistula Group SA planuje przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości i aktywów wchodzących w skład zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim, który realizuje jeszcze produkcję koszul na zlecenie Vistula Group SA na potrzeby rynku krajowego oraz wykonuje usługi w zakresie przerobu uszlachetniającego na zlecenie kontrahentów eksportowych.

Wszystkie te działania, jak podsumował zarząd, powinny umożliwić osiągnięcie w roku bieżącym jednocyfrowego wzrostu przychodów.