Cinema City

W pierwszym kwartale 2013 roku Cinema City wygenerowała skonsolidowane przychody w wysokości 71,3 mln. euro (o 14,1 proc. więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2012 roku).

Skonsolidowana EBITDA wyniosła 15,9 miliona euro (+18,4 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 roku), a zysk netto osiągnął poziom 5,5 miliona euro (+7,4 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2012 roku). Na zysk netto w pierwszym kwartale 2013 roku pozytywnie wpłynęła konsolidacja zysku netto spółki Ronson Europe NV w kwocie 0,7 miliona euro – podano w komunikacie spółki.

W pierwszym kwartale 2013 roku przychody z działalności kinowej wyniosły 63,9 mln. euro, a EBITDA osiągnęła 13,8 mln. euro , co stanowi wzrost odpowiednio o 11,8 proc. i 11,3 proc. (w stosunku do pierwszego kwartału 2012 roku).

W pierwszym kwartale 2013 roku spółka sprzedała 9,1 mln. biletów w 7 krajach swojej działalności (+ 6,3 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 roku). Sprzedaż biletów na porównywalnej bazie kin spadła o 1,1 proc. do 8,4 miliona biletów. Ceny biletów w walutach lokalnych i w euro wzrosły niemal we wszystkich krajach działalności spółki – czytamy w raporcie spółki.

Od początku roku spółka podpisała 4 umowy najmu dotyczące jej przyszłych multipleksów, obejmujące 43 sale projekcyjne: dwie umowy najmu zostały podpisane w Warszawie, w Polsce (11 i 12 sal projekcyjnych), a kolejne dwie w Rumunii (14 sal projekcyjnych w Bukareszcie i 6 sal projekcyjnych w Ploiesti).

Zysk netto Cinema City, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w I kwartale 2013 r. 5,5 mln euro – poinformowała spółka w raporcie. Oczekiwania rynkowe wskazywały na 5,3 mln euro zysku netto spółki. Zysk operacyjny wyniósł 8,1 mln euro i był wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 7,5 mln euro.

Cinema City, jak poinformował zarząd spółki w sprawozdaniu finansowym, w dalszym ciągu organicznie rozwija sieć kin. W kwietniu 2013 spółka podpisała dwie umowy najmu dotyczące kolejnych multipleksów w Warszawie, w Polsce, a w maju podpisała kolejną umowę najmu powierzchni kinowych w dwóch centrach handlowych w Rumunii. Spółka kontynuuje budowę swojego dużego wolnostojącego multipleksu w Jerozolimie, w Izraelu.

Łącznie Cinema City posiada obecnie wiążące umowy na dodatkowe 34 lokalizacje (około 365 sal projekcyjnych), w tym 24 lokalizacje obejmujące około 230 sal w Cinema City International N.V.