Rachel Lavine, Atrium European Real Estate
Rachel Lavine, Atrium European Real Estate

– Początek roku był dla nas bardzo obiecujący. Udało nam się osiągnąć wzrost dochodu brutto i netto z najmu zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w ujęciu like-for-like, co przełożyło się na wzrost naszej rentowności według EPRA i wartości netto naszych obiektów. Choć z niezwykłą uwagą śledzimy rozwój ogólnej sytuacji makroekonomicznej w Europie, niezmiennie wierzę, że dzięki jakości naszego portfela i fachowości naszego zespołu zdołamy zrealizować przyjęte cele – mówi Rachel Lavine, CEO Atrium European Real Estate.

– Ponadto bardzo cieszy mnie wsparcie, jakie uzyskaliśmy od inwestorów przy okazji emisji naszych papierów dłużnych. Księga zamówień znacznie przewyższyła docelowy poziom subskrypcji, a sprzedaż obligacji przyniosła spółce 350 milionów euro. Sukces emisji wskazuje na to, że dostrzeżony został  postęp w rozwoju  spółki, jest on także źródłem znaczącego wzrostu płynności finansowej potrzebnej do realizacji naszej strategii rozwoju – dodaje.

W I kwartale 2013 wartość rynkowa portfela dochodowego Atrium w Polsce (stanowiącego 47 proc. całkowitego portfela dochodowego w wysokości 2,2 mld euro, na który składa się 156 aktywów) wyniosła 1 mld euro i wzrosła nieznacznie od 31 grudnia 2012 r.

Polski portfel Atrium wypracował wzrost GRI na poziomie 2,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku, osiągając wartość 19,1 mln euro za pierwszy kwartał 2013 r., natomiast GRI w ujęciu like-for-like (według definicji EPRA) wzrosł o 1,7 proc. – do 18,9 mln euro.

Wzrost NRI o 3 proc. do 19,2 mln euro,  przekłada się na wzrost wskaźnika NRI w ujęciu like-for-like (według definicji EPRA) o 2,1 proc. – do 19,1 mln euro.

Komercjalizacja wszystkich 21 aktywów (według definicji EPRA) utrzymała się na wysokim poziomie 97 proc.

Odnotowano dalsze postępy i wysoką dynamikę wynajmu w centrum Atrium Felicity w Lublinie, które stanowi pierwszą znaczącą inwestycję typu „greenfield” grupy. W ramach inwestycji prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, a także podpisano wstępne umowy na wynajem 87 proc. powierzchni przy średnim terminie wynajmu 6 lat.

Obecnie realizowany jest etap rozbudowy parkingu centrum Atrium Copernicus w Toruniu.

W Polsce Atrium posiada 21 działających obiektów handlowych. W skład portfela firmy wchodzą m.in. centra handlowe Atrium Reduta, Promenada, Atrium Targówek w Warszawie, Atrium Biała w Białymstoku, Atrium Copernicus w Toruniu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Atrium Molo w Szczecinie, Atrium Kasztanowa w Pile, Atrium Plejada w Bytomiu oraz Atrium Mosty w Płocku. Łącznie spółka posiada w Polsce ok. 389 tys. mkw. powierzchni handlowej. Obecnie Atrium prowadzi budowę Centrum Handlowego Atrium Felicity w Lublinie.