Sklep Bytom

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Bytom SA w I kwartale 2013 roku wyniosła ok. 16,2 mln zł i była wyższa niż w I kwartale 2012 roku o 2 proc. Jest to efekt wzrostu sprzedaży detalicznej o 4 proc. w stosunku do roku ubiegłego, który został częściowo zniwelowany przez spadek przychodów ze sprzedaży hurtowej.

W I kwartale 2013 roku nie uruchamiano nowych salonów marki Bytom. Dalszy rozwój sieci sklepów firmowych planowany jest w kolejnych kwartałach. Ostatnio spółka w związku z przedłużeniem okresu najmu w jednym z centrów handlowych, dokonanała przeniesienia sklepu do nowego lokalu, co miało na celu podniesienie standardu sieci do wymagań klienta. Na koniec marca 2013 roku Bytom SA posiadał 70 sklepów o łącznej powierzchni ponad 6,7 mkw.

W I kwartale 2013 roku GK Bytom wypracowała zysk brutto na poziomie 7,6 mln zł wobec 7,1 mln zł w I kwartale 2012 roku. Miesiące styczeń i luty są miesiącami wyprzedażowymi, co powoduje realizowanie niższej marży niż ma to miejsce w miesiącach sprzedaży nowych kolekcji. Pomimo wpływu na zysk brutto okresu wyprzedażowego, w I kwartale 2013 roku spółka zrealizowała wyższą marżę na sprzedaży niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym, co odzwierciedla wzrost zysku brutto.

W tym okresie nastąpił wzrost kosztów sprzedaży co jest wynikiem posiadania większej sieci detalicznej pod marką Bytom niż w I kwartale 2012 roku.

Bytom SA zajmuje się produkcją i sprzedażą garniturów, marynarek i spodni dla mężczyzn. Spółka w 2012 roku uruchomiła 5 salonów firmowych o powierzchni 497 mkw. oraz ponownie otworzyła po remoncie 1 sklep o powierzchni 74 mkw. Ponadto zostały zamknięte 4 punkty handlowe o powierzchni 333 mkw. z powodu zbyt niskiej efektywności.