Centrum handlowe
Centrum handlowe

W maju 2013 roku, w porównaniu do ubiegłego miesiąca, odnotowano wyraźną poprawę nastrojów konsumenckich odnoszących się zarówno do sytuacji obecnej, jak i przyszłej.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,3 p. proc.) i ukształtował się na poziomie -27,9. Tym samym osiągnął najwyższą wartość od lipca 2012 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z raportu GUS, na poprawienie się wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego części składowe. Najwyraźniej zmienił się wskaźnik dotyczący dokonywania ważnych zakupów, który wzrósł o 4,5 p. proc. Znacząco poprawiły się również oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 2,2 i 2,5 p. proc.).

Obecny poziom wskaźnika BWUK jest także jak poinformowano, o 1,4 p. proc. wyższy niż w maju 2012 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się o 3,0 p. proc. i osiągnął poziom -34,1, co jest najwyższą wartością WWUK od maja 2012 r. Poprawa wartości wskaźnika jest wynikiem wzrostu wartości wszystkich składowych wskaźnika, szczególnie oceny przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 5,5 p. proc.) Wskaźnik WWUK jest nieco niższy niż w maju zeszłego roku (spadek o 0,4 p. proc.) – czytamy w raporcie GUS.

Badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną od stycznia 2004 r. Jest to badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W maju 2013 r. przeprowadzono 1 593 wywiady w okresie 06 – 15. 05. 2013 r. (w tym 72 wywiady metodą CATI wykorzystaną w badaniu po raz pierwszy).

Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są:  bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej ( obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej) oraz  wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej ( obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej).

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od – 100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.