CCC

W ubiegłym roku CCC SA sprzedała ponad 19,4 mln par obuwia o wartości ponad 1,1 mld zł. W strukturze sprzedaży spółki dominuje sprzedaż obuwia damskiego stanowiąca 61,9 proc. wartości sprzedaży obuwia w 2012 roku. W ubiegłym roku CCC SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 1,2 mld zł.

Jak podaje spółka w 2012 roku stosunek kosztów sprzedaży i zarządu do przychodów ze sprzedaży spadł do poziomu 0,39 (0,40 – 2011) i pozostaje na poziomie charakterystycznym dla spółek działających w sektorze detalicznym. Spadek marży oraz wzrost kosztów sprzedaży i zarządu spowodował spadek zysku z działalności operacyjnej o 25,5 proc. (rdr).

Rada Nadzorcza stwierdziła, że ogólna sytuacja spółki w 2012 roku była bardzo dobra. Według oceny Rady Nadzorczej obrana strategia na lata 2013-2015, racjonalna polityka kosztowa, zabezpieczenie finansowe w postaci zawartych umów kredytowych umożliwią spółce prawidłowe funkcjonowanie i realizację założeń inwestycyjnych.

Na najbliższe lata firma postawiła sobie za cel zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Strategia spółki zakłada powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie nowych sklepów, zarówno w kraju i za granicą. W 2012 roku spółka kontynuowała ekspansję na krajowym rynku detalicznym zwiększając liczbę własnych sklepów do 519. Spółka otworzyła 10 nowych sklepów w Czechach, 15 sklepów na Węgrzech i 12 sklepów na Słowacji. Stan posiadania na koniec 2012 roku za południową granicą wyniósł 89 placówek handlowych. Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 24,7 proc. i wyniosła 188,9 tys. mkw.

Spółka dzięki współpracy z partnerami franczyzowymi za granicą otworzyła w 2012 roku pierwsze sklepy CCC w Rumunii, na Łotwie, na Ukrainie i w Kazachstanie. Na koniec 2012 roku posiadała łącznie 15 zagranicznych placówek franczyzowych. W 2012 roku zarząd spółki przedstawił założenia strategiczne na kolejne lata 2013-2015. W okresie tym, spółka zamierza zwiększyć tempo ekspansji. Celem prowadzonej ekspansji, poprzez własne sklepy detaliczne, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w tych krajach.

W samym 2013 roku zaplanowane jest otwarcie co najmniej 90 nowych salonów zagranicznych CCC. W planach ekspansji uwzględniono również kolejne nowe rynki, na których planuje się sklepy pilotażowe tj. Austria, Słowenia, Turcja, Chorwacja. W Rosji, Rumunii i krajach nadbałtyckich spółka zamierza kontynuować współpracę z franczyzobiorcami.

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży krajowej ma na celu wzrost udziału rynkowego i umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku obuwniczym. W 2013 roku liczba sklepów ma przyrosnąć o 50 nowych lokalizacji.