Salon Esotiq

Zarząd Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson SA poinformował w raporcie finansowym, że do końca 2013 roku zamierza otworzyć dodatkowo 45 salonów Esotiq w Polsce oraz 6 salonów Esotiq w Rosji i Ukrainie.

Nowe sklepy będą funkcjonować na zasadach franczyzy depozytowej.

– W założeniach ekspansji zagranicznej, która ma zapewnić najwyższy udziałowo procent sprzedaży na rok 2013 dominować ma udział pozyskanych w 2012 roku agentów w Europie. Sprzedaż odbywać się będzie na zasadzie kontraktacji, opartej na przedpłatach klientów aby minimalizować ryzyko związane z nakładami produkcyjnymi jak i płatnościami. W sprzedaży w kraju planowane są otwarcia 5 salonów w galeriach oraz rozwój dodatkowych 4 salonów opartych na franczyzie depozytowej. W zakresie działań marketingowo sprzedażowych planowane są działania w internecie oraz działania trade marketingowe – czytamy w komunikacie.

Sieć salonów Esotiq, na 31 grudnia 2011 to 149 salonów o łącznej powierzchni 9043 mkw. Na dzień 31 grudnia 2012 liczba salonów wynosiła 170 o powierzchni 10729 metrów co stanowi wzrost powierzchni r/r o 19 proc.

Spółka kapitałowa Eva Minge Design sp. z o.o. – jest w fazie inwestycji w salony sprzedaży na terenie kraju oraz inwestycje w zakresie otwarcia dystrybucji na teren całej Europy. Na dzień 31 grudnia spółka kapitałowa Eva Minge Design sp. z o.o. posiadała cztery salony w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Zielonej Górze. Planowane otwarcia na rok 2013 to dodatkowe 5 salonów na terenie kraju i sprzedaż do minimum 350 butików na terenie Europy.

– Miniony rok uważamy za udany biorąc pod uwagę, że wystąpiło wiele negatywnych zdarzeń makroekonomicznych mających wpływ tak na gospodarki państw jak i potencjalnych naszych klientów. W roku 2013 pragniemy zintensyfikować budowę sieci salonów w Rosji i na Ukrainie z uwagi na wysoki potencjał tych krajów. Pozostajemy aktywni w obszarze dalszego budowania Grupy Kapitałowej czego wynikiem było przejęcie marki Eva Minge – podsumował Adam Skrzypek, prezes zarządu.