Zakupy
Zakupy

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) poinformowała, że wystosowała do Marszałek Sejmu RP Memorandum w sprawie ograniczenia czasu pracy handlu w niedzielę.

W memorandum POHiD podkreśla, że posunięcie takie mieć będzie negatywne następstwa nie tylko dla sektora dystrybucji, ale i dla sektorów produkcji i usług. W sposób oczywisty skrócenie czasu pracy handlu zmniejszy też zapotrzebowanie na pracę, co oznacza utratę kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w handlu (szacujemy to na od 25 do 40 tysięcy stanowisk) oraz porównywalną ilość miejsc pracy w otoczeniu gospodarczym handlu – czytamy w komunikacie POHiD.

– Argumentujemy, że przenoszenie rozwiązań (aktualnie liberalizowanych) z krajów o wyższym poziomie rozwoju oraz w mniejszym stopniu zależnych od rynku wewnętrznego niż Polska to działanie przeciwko modernizacji gospodarki i jej konkurencyjności. Dowodzimy też, że teza o tym, iż zakupy w sobotę mogą skompensować zamknięcie sklepów w niedzielę jest po prostu nieprawdziwa, gdyż rzeczona kompensata dotyczy ok 15 proc. zakupów niedzielnych. Powoduje to stratę obrotów w wysokości 4-12 proc. w sieciach handlowych i nawet 17 proc. w przypadku centrów handlowych. Uważamy, że pozbawienie sektora handlu 1/7 czasu pracy, który jest dla niego podstawowym zasobem ekonomicznym, jest ekonomicznie szkodliwe i może spowodować szybkie wejście Polski w recesję, której – mi.in. dzięki silnemu handlowi wewnętrznemu – udało się dotąd  uniknąć – argumentują przedstawiciele POHiD.

– Twierdzimy, że prospołeczne przyzwolenie na pracę w niedzielę firm rodzinnych (nie zatrudniających), jest po prostu mistyfikacją i to wątpliwą etycznie – większość firm tzw. kupieckich funkcjonuje w sieciach integrujących je franczyzowo lub w podobny sposób (mówimy o ponad 43 tys. sklepów), zaś pozostałe to w większości firmy mikro, które generują ok. 5 proc. wartości sprzedaży całego sektora. Podobnie wątpliwe etycznie są argumenty mówiące o daniu rodzinom handlowców czasu dla siebie, nie troszcząc się o to, że kilkadziesiąt tysięcy tych rodzin straci źródło utrzymania – jest to równie nieodpowiedzialne społecznie jak szkodliwe ekonomicznie.

POHiD podtrzymuje w ten sposób swą zdecydowanie krytyczną opinię wobec zaproponowanych zmian Kodeksu Pracy.