Kolekcja Solar

Zarząd spółki Solar Company SA poinformował, iż skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2013 roku wyniosły 11,0 mln zł.

W tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company SA, w tym w outletach) 9,5 mln zł.

W ostatnim raporcie finansowym firma Solar poinformowała, że przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w pierwszym kwartale 2013 wyniosły ponad 35,1 mln zł. W ubiegłym roku w tym samym czasie wyniosły one ponad 39,5 mln zł.

Strata netto firmy w pierwszym kwartale 2013 wyniosła ponad 2 mln zł. W ubiegłym roku w tym samym czasie zysk netto firmy wyniósł dokładnie ponad 7,7 mln zł.

Solar Company SA na koniec 2012 roku posiadała sieć sprzedaży składającą się z 74 sklepów własnych, 15 sklepów franczyzowych, 116 sklepów sieci zewnętrznych oraz 31 sklepów sieci zewnętrznych za granicą.

Solar to polska marka założona w 1989 roku przez trzech współwłaścicieli. Zatrudnia 700 pracowników i posiada 4,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Pierwszy sklep firmowy otwarto w Poznaniu w 1998 roku.