Salon Wojas

Zarząd Wojas SA poinformował, że otrzymał podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym, zawartą pomiędzy Wojas Trade sp. z o.o. a Bankiem Zachodnim WBK SA. Bank udzielił spółce kredytu do kwoty 2 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie majątku obrotowego.

Na mocy powyższej umowy Wojas Trade sp. z o.o. zobowiązany jest do dostarczenia do banku potwierdzenia spłaty przez Wojas SA kredytu w innym banku na kwotę 2 mln zł.

Termin spłaty kredytu ustalono na 30 czerwca 2014 r. Zabezpieczeniem umowy jest: hipoteka umowna do kwoty 6 mln zł na nieruchomości położonej w Nowym Targu, zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 3 mln zł, weksel własny in blanco poręczony przez Wojas SA i przelew praw z polis ubezpieczeniowych.

W ostatnich dniach zarząd spółki Wojas SA poinformował, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez spółkę w maju 2013 roku wyniosła 12 756 tys. zł i była wyższa o 8,5 proc. od przychodów osiągniętych w maju 2012 roku.

Jak już informowaliśmy, spółka Wojas w pierwszym kwartale tego roku uruchomiła 5 salonów własnych w Polsce (w Wadowicach, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Łomży) oraz zamknęła dwa sklepy (w Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim).

Na koniec marca 2013 roku własna detaliczna sieć sprzedaży Wojas obejmowała 144 sklepy, na co składało się: 135 salonów firmowych w kraju i 9 salonów firmowych Wojas na Słowacji. Dodatkowo sieć sklepów franczyzowych zlokalizowanych na Ukrainie i w Rosji zwiększyła się o 3 nowe punkty i na koniec marca 2013 roku sieć franczyzowa liczyła 5 punktów. Spółka prowadzi również sprzedaż produktów w sklepie internetowym.