Umowy najmu
Umowy najmu

– Coraz częściej zauważamy, że umowy najmu nakładają na najemców duże ograniczenia nie dając im pola dla negocjacji. Konieczna jest zatem edukacja najemców i wymiana wiedzy na temat obowiązującego prawa, które zapewnia im ochronę – mówi Zofia Morbiato, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

Egzekucja praw wynikających z umów najmu to, jak zgodnie twierdzą przedstawiciele sieci handlowych, jeden z głównych problemów z którymi borykają się w kontaktach z zarządem centrum handlowego.

W opinii prawników reprezentujących sieci handlowe w procesie negocjacji umów najmu i sporach sądowych najważniejsze punkty na które należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów najmu, to konieczność ustalenia stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń oraz odpowiedniego zapisu gwarantującego skuteczne rozwiązanie umów najmu przez najemcę przed zakończeniem jej obowiązywania. Zdaniem prawników należy także na bieżąco śledzić najnowsze raporty i badania dotyczące galerii handlowych.

– Protokół odbioru lokalu oraz m.in. konieczność zamieszczenia w umowie najmu warunków dot. stanu technicznego  w jakim powinien znajdować się lokal w chwili jego odbioru, pozwala najemcy na uzyskanie prawnych gwarancji wydania lokalu w stanie przydatnym do jego indywidualnych celów związanych z najmem – mówi Anna Jarosińska – Kołakowska, radca  prawny, Kancelaria Radcy Prawnego A i K.

– Jedną z najistotniejszych kwestii dla najemców, którzy wiążą duże nadzieje z wynajmowanym lokalem, jest określenie jego stanu technicznego w umowie najmu.  Szkolenia z tego zakresu powinny być przeprowadzane jak najczęściej – mówi Anna Maria Brańka, dyrektor d.s. ekspansji w firmie Atira reprezentującej interesy sieci supermarketów spożywczych oraz ogólnopolskiej sieci aptek.

Prawnicy zwracają również uwagę na obowiązki wynajmującego, które pomimo iż często nie są określone w umowie najmu, należą do jego kompetencji. Są to m.in. zadania związane z tenant mixem i zapewnieniem właściwego poziomu różnorodności usług, właściwe zagospodarowanie przestrzeni obiektu i zaplanowanie jego eksploatacji, działalność w zakresie promocji i marketingu centrum, zadania związane z infrastrukturą budynku oraz zapewnienie swobody przepływu i dopływu klientów do obiektu.

O prawach najemców wynikających z umów najmu i obowiązkach wynajmujących dyskutowano podczas organizowanego przez PSNPH, pierwszego seminarium poświęconego wyłącznie najemcom.. Obyło się ono 11 czerwca w Warszawie.

– Bardzo dobrze oceniam seminarium PSNPH dedykowane najemcom. Według mnie, tego rodzaju wydarzenia powinny odbywać się minimum dwa razy w roku. Prelekcje pozwoliły nam uporządkować sobie ważną i przydatną wiedzę dotyczącą zapisów umów najmu. Mam nadzieję, że organizowane w przyszłości seminaria dla najemców, dotyczące konkretnych zagadnień, jak. np. rozliczanie kosztów wspólnych,  pozwolą nam wypracować wspólną linię porozumienia z wynajmującymi – mówi Katarzyna Kamińska-Nobis, Administration and Leasing Director, Marketing Investment Group.