Wizualizacja Galerii Amber

Zarząd spółki Echo Investment SA poinformował, iż w ramach podpisanego z BRE Bank SA Programu Emisji Obligacji, spółka wyemitowała obligacje kuponowe na łączną kwotę 80 mln zł.

Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone na częściowe rolowanie obligacji, których termin wykupu przypada na przyszły rok oraz na pokrycie wydatków związanych z realizacją procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości zgodnie z prowadzoną strategią rozwoju Grupy Kapitałowej Echo Investment SA.

Przypomnijmy, aktualnie spółka realizuje budowę Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze ( obiekt będzie miał 45 tys. mkw. pow. handlowej) oraz Galerię Amber w Kaliszu (33,5 tys. mkw. powierzchni najmu). Spółka planuje także m.in. rozbudowę CHR Galaxy w Szczecinie i budowę II etapu Outlet Park Szczecin. W dalszej perspektywie są także takie projekty jak Metropolis w Poznaniu oraz Nowa Cracovia w Krakowie.

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10 tys. zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się datą 19 czerwca 2018 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 31 marca 2013 r., wynosi 975 mln zł.

W ocenie Zarządu Spółki Echo Investment SA w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Echo Investment S.A. będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Wyemitowane obligacje stanowią 12,55 proc. kapitałów własnych Echo Investment SA, wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku.