Salon Komputronik

– Zakończony rok obrotowy 2012/2013 mogę zaliczyć do bardzo trudnych, lecz ostatnie jego miesiące zadecydowały, że należy go uznać za rok udany – powiedział Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

Grupa Komputronik wypracowała w roku obrotowym 2012/2013 (czyli w okresie 1.04.2012 – 31.03.2013) rekordowe w swojej historii przychody w wysokości ponad 1,24 mld zł, czyli o 21,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wzrost przychodów wpłynęły przede wszystkim dynamiczny wzrost przychodów w obszarze e-commerce, wzrost sprzedaży do konsumentów w tradycyjnym modelu detalicznym, wzrost sprzedaży eksportowej oraz poszerzenie asortymentu.

Analizując wyniki spółki można zauważyć, że w poprzednim roku obrachunkowym, odnotowała ona zysk 15,9 mln zł. Natomiast w obecnym 2012 roku zysk netto wyniósł 4,6 mln zł. Jednak w 2011 r. dodatni wpływ zdarzeń jednorazowych wyniósł około 10 mln zł (głównie zaksięgowanie w aktywach weksli, wystawionych przez spółkę Karen SA – obecnie CCE SA), w obecnym 2012 roku – wpływ zdarzeń jednorazowych był zdecydowanie niższy.

Duży wpływ na wyniki finansowe Komputronik SA, wypracowane w omawianym okresie sprawozdawczym miało wprowadzenie pod koniec października ubiegłego roku agresywnej polityki cenowej, która głównie polegała na zróżnicowaniu cen w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych. Przyczyniło się to do przejściowego obniżenia rentowności w okresie listopad – grudzień 2012 r. (w porównaniu z rokiem 2011), jednak zaowocowała intensywnym wzrostem sprzedaży w kanale e-commerce i pozytywnym odbiorem przez klientów. W pierwszym kwartale po wprowadzeniu nowej polityki cenowej, poprawił się wynik netto spółki (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) i wyniósł 1,0 mln zł (analogiczny kwartał poprzedniego roku zamknął się stratą -2,8 mln zł).  Dodatnie wyniki uzyskano pomimo tego, że okres od lutego do maja jest w branży uznawany za najsłabszy.

– Był to czas dużych zmian rynkowych i odczuwalnej walki cenowej, charakteryzujący się jedocześnie niestabilnym popytem i istotnymi wahaniami kursowymi. W tym trudnym otoczeniu poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Wypracowaliśmy zgodne z naszą prognozą wyniki finansowe oraz kontynuowaliśmy optymalizację i wzmocnienie naszej sieci sprzedaży. Dzięki podjętym działaniom wzrost sprzedaży w naszych porównywalnych salonach własnych wyniósł ponad 20 proc. Również w salonach pracujących w systemie agencyjnym wypracowaliśmy w tych samych placówkach ponad 40-proc. średni wzrost sprzedaży. Kontynuujemy nasze działania i pomimo tego, że działamy na niełatwym rynku, w kolejnym roku spodziewamy się istotnego wzrostu sprzedaży i zdecydowanej poprawy wyników finansowych – powiedział Wojciech Buczkowski.

– Na początku nowego roku obrotowego zaistniały dwa bardzo istotne dla naszej firmy wydarzenia, mające na celu dalszą dynamizację sprzedaży oraz dalsze uatrakcyjnienie oferty dla klientów. Pod koniec kwietnia otworzyliśmy pierwszy w Polsce salon Komputronik Megastore – wielofunkcyjne centrum nowoczesnej technologii, który został bardzo dobrze przyjęty przez klientów. Na początku czerwca podpisaliśmy natomiast umowę o ścisłej współpracy handlowej z Terg SA, właścicielem elektromarketów Media Expert oraz operatorem sklepu internetowego www.mediaexpert.pl. Wspólnie będziemy tworzyć grupę handlową, która stanie się największym graczem w kluczowych obszarach nowoczesnych produktów elektronicznych, w tym laptopów, tabletów i smartfonów, co pozwoli nam na usprawnienie i zwiększenie efektywności negocjacji handlowych z dostawcami –podsumowuje Buczkowski.

Komputronik SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należą również: Benchmark, Komputronik API, Idea Nord, Cogitary, Movity, KEN TI, a także czeska spółka K24. Komputronik SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Obecnie w ramach sieci działa około 200 salonów.