Płatność bezgotówkowa
Płatność bezgotówkowa

Od połowy 2014 r. wysokość interchange wyniesie maksymalnie 0,5 proc – taką decyzję podjęli posłowie na nadzwyczajnej podkomisji finansów publicznych. Polska Izba Handlu dopina swego.

Projekt ustawy musi zostać zatwierdzony jeszcze przez obie izby Parlamentu RP. Przedstawiciele Polskiej Izby Handlu doceniają ten właściwy krok, ponieważ wszelkie deklaracje organizacji płatniczych zakładające samoregulację okazywały się niestałe.

– Nasze uwagi zostały wysłuchane przez parlamentarzystów, jest to cenna i przyszłościowa dla handlu decyzja naszych władz – mówi Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu.

O ustawowe uregulowanie stawek opłat interchange Polska Izba Handlu zabiegała już od kilku lat wraz z innymi organizacjami reprezentującymi handel i usługi, w tym m.in. z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Obecnie mamy jedną z najwyższych stawek interchange w Europie, więc w opinii PIH, jej obniżenie jest potrzebą niezwykle istotną. Środowiska handlu liczą, iż okresy przejściowe nie będą nadmiernie długie, ponieważ sprawa uregulowania tych opłat i tak już trwa zbyt długo, a handel i usługi tracą w taki sposób co miesiąc kilkadziesiąt mln zł. Każdy dzień zwłoki oddziałuje niekorzystnie na handel, ale także hamuje rozwój nowoczesnych form płatności w Polsce – podkreślają przedstawiciele PIH

– Dodatkowo należy zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania wszystkich składowych elementów opłaty ponoszonej przez punkty akceptujące transakcje kartami płatniczymi. Tak aby niska stawka interchange nie była rekompensowana zawyżaniem pozostałych należności – podkreślają przedstawiciele PIH.