Kolekcja Gino Rossi
Kolekcja Gino Rossi

Spółka Gino Rossi wyemitowała 20 tys. obligacji o wartości 1 tys. złotych każda i łącznej wartości 20 mln złotych.

Pozyskane środki finansowe, jak poinformował zarząd spółki, zostały przeznaczone do restrukturyzacji zadłużenia spółki wobec Alior Bank SA, Bank DnB NORD Polska SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz ING Bank Śląski SA. W ramach restrukturyzacji spółka dokonała spłaty części zadłużenia w wysokości 20 mln zł na warunkach uzgodnionych z bankami.

Emisję obligacji poręczyła firma Simple Creative Products SA do wysokości 52,5 mln złotych – ważne do 26 czerwca 2025 roku.

O planach spółki dotyczących emisji obligacji informowaliśmy już w połowie maja 2013 roku. Poza planowaną emisją spółka w drugim kwartale tego roku zamierza rozwijać sprzedaż eksportową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmodernizować salony sprzedaży.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Oferuje obuwie ze średniej i wyższej półki. Sieć sprzedaży obejmuje obecnie ponad 100 salonów firmowych w Polsce i za granicą.