Obuwie
Obuwie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2013 roku wyniosły 106,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,8 proc. – poinformował w ostatnim raporcie Zarząd CCC SA.

Przychody za okres styczeń-czerwiec wyniosły 637,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 9,4 proc.

Z kolei przychody ze sprzedaży detalicznej za czerwiec wyniosły 104,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,9 proc., narastająco za okres styczeń-czerwiec wyniosły 611,5 mln zł i były wyższe o 10,8 proc. w stosunku do tego samego okresu 2012 roku.

CCC SA jest właścicielem sieci sklepów CCC, Lasocki, Quazi, Boti. Na koniec marca 2013 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC SA. obejmowała 706 placówek.

W 2013 roku liczba sklepów ma zwiększyć się o 50 nowych lokalizacji. Spółka stawia na rozbudowę sieci, przez wynajmowanie powierzchni handlowych w nowo powstających atrakcyjnych centrach handlowych, starannie dobranych pod względem zyskowności i stopy zwrotu. Stara się również rozwijać w regionach, w których jest słabiej obecna.