W czerwcu 2013 roku sieć Intersport Polska poprawiła obrót w salonach o 6,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka w czerwcu 2013 roku na działalności podstawowej prowadzonej w sieci sklepów sportowych Intersport – wypracowała przychód w wysokości ponad 17,1 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, w którym osiągnięto wynik ponad 16 mln zł.

Nie wystąpił dodatkowy, jednorazowy przychód – w przeciwieństwie do czerwca 2012 roku, kiedy to spółka osiągnęła dodatkowy obrót w wysokości ponad 13,3 mln zł dzięki 30 wydzielonym  punktom sprzedaży zlokalizowanym na stadionach i strefach kibiców podczas turnieju Euro 2012.

W związku z powyższym w czerwcu 2013 roku całkowite przychody spółki wyniosły ponad 17,1 mln zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku osiągnęły poziom ponad 29,3 mln zł.

W II kwartale 2013 roku łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży spółki wyniosła ponad 51,6 mln zł i jest o ponad 10 mln zł niższa od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (było to: ponad 61,7 mln zł razem z dodatkową sprzedażą podczas Euro).

Intersport Polska SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2006 roku. Spółka należy do międzynarodowej Grupy Intersport i posiada sublicencję na prowadzenie sprzedaży detalicznej pod szyldem Intersport na terenie Polski. Obecnie Intersport Polska S.A. prowadzi działalność handlową w 32 salonach własnych, które zlokalizowane są w 21 największych miastach Polski. W IV kwartale 2013 roku planuje uruchomienie sklepu Intersport w drugim co do wielkości centrum handlowym w Krakowie – Galerii Bronowice.