Gino Rossi
Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi SA poinformował w ostatnim komunikacie, że marki wchodzące w skład spółki uzyskały w czerwcu 2013 r. łączny wynik 16,4 mln złotych ze sprzedaży. W tym brand Gino Rossi osiągnął wynik 9,8 mln zł, a Simple 6,6 mln zł.

W czerwcu 2013 roku sieć Gino Rossi poprawiła obrót o 19 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei obrót sieci Simple utrzymał się na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

W okresie styczeń-czerwiec 2013 r. Grupa Gino Rossi poprawiła swoją sprzedaż o 8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem uzyskując łącznie wynik ze sprzedaży sięgający 95,9 mln zł. W tym okresie marka Gino Rossi wypracowała wynik 56,4 mln złotych, co stanowi wzrost sprzedaży o 11 proc. r/r.

W okresie styczeń-czerwiec 2013 r. marka Simple uzyskała 39,5 mln złotych, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem sięgający 4 proc.