Centrum handlowe

Okres wakacyjny okazuje się całkiem dobrym z punktu widzenia częstotliwości odwiedzin w centrach handlowych.

– W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2012 r.) wartość indeksu Reveal Polska była bliska 100, co można uznać za zupełnie dobry rezultat, jeśli uwzględnimy sezon urlopowy. Uśredniony wynik za oba miesiące wakacyjne był na podobnym poziomie, jak w 2011 roku – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Agnieszka Górnicka, Millward Associates, Senior Associate Consultant.

Powszechnie wiadomo, że ostatni rok był dla wielu centrów handlowych trudny. W ciągu roku ( od czerwca 2012 do maja 2013) wartość indeksu Reveal Polska kształtowała się od 81.8 do 118.8. Punktem odniesienia jest marzec 2007 r., dla którego przyjęto wartość równą  100.

Wartość indeksu bliska 100 w okresie wakacyjnym ubiegłego roku wskazuje, że i podczas tych wakacji najemcy powinni być zadowoleni z wyników finansowych.

– W styczniu i w lutym 2013 r. Indeks Reveal Polska spadł do wyjątkowo niskiego poziomu, oscylując w okolicach 82. Dopiero w marcu wartość indeksu podniosła się do ok.  92, co nadal jest przecież słabym wynikiem. Spadek wartości indeksu w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł w styczniu i w marcu ponad 9 proc., a w lutym „tylko” niecałe 5 proc.  Długa zima i pesymistyczne doniesienia o sytuacji ekonomicznej na świecie wyraźnie ostudziły zapał Polaków do zakupów – podkreśla Górnicka.

– Dopiero kwiecień i maj 2013 przyniósł wzrost liczby klientów do poziomu przekraczającego nieznacznie wynik z poprzedniego roku. Szczególnie istotny jest efekt zaobserwowany w maju, bo choć liczbowy wzrost jest nieduży, to należy pamiętać, że w tym roku na maj przypadła rekordowa liczba dni świątecznych.

Zdaniem analityków, rokuje to dobrze na kolejne miesiące, na razie jednak, jak podkreślają, jest za wcześnie, by prognozować dłuższy trend wzrostowy.

– Drugi kwartał jest w tym roku trochę lepszy, choć nadal pozostawia sporo do życzenia. Dla handlu kluczowy jest ostatni kwartał – wówczas będziemy mogli ocenić, czy polski handel faktycznie wychodzi z kryzysu – podsumowuje Agnieszka Górnicka.

Przedstawiciele Reveal Systems będą obecni podczas Shopping Center Forum przy stoisku firmowym 4.1