Centrum Riviera
Centrum Riviera

– Polski rynek cały czas dynamicznie się rozwija i chociaż nie ma zbyt długiej historii, jednak liczba starszych i mniej atrakcyjnych centrów handlowych jest relatywnie duża. W najbliższej przyszłości wymagają one modernizacji, by sprostać obecnym wymogom – mówi Elio Szmawonian, członek zarządu Mayland Real Estate.

– Przykład rozwiniętego rynku warszawskiego jest znamienny. Ok. 40 proc. powierzchni zajmują obiekty starszej generacji. Już właściwa diagnoza rzeczywistych problemów konkretnego obiektu i znalezienie optymalnego konceptu wymagają dobrej znajomości rynku lokalnego i współpracy szerokiego grona specjalistów. Najtrudniejszy jest jednak etap realizacji. Prezentowane przeze mnie przykłady dwuetapowej rozbudowy centrum handlowego Jantar w Słupsku i obecnie realizowanego przekształcenia centrum Wzgórze w Gdyni w siedemdziesięciotysięczny obiekt noszący już nową nazwę Riviera pokazują, że stopień skomplikowania procesu jest dużo większy niż przy wznoszeniu nowego budynku od podstaw. W obu przypadkach musieliśmy pogodzić różne punkty widzenia inwestora, zarządcy i najemców prowadzących działalność w obiekcie.

– Wymagania dotyczące precyzyjnego harmonogramu prac, fazowania budowy, zabezpieczenia nieprzerwanie działającej części przed uciążliwościami sąsiedniego obszaru robót były trudne do spełnienia. Jeszcze bardziej restrykcyjne były rygory związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiekcie. To są kwestie, na które szczególnie zwracali uwagę najemcy.

– Udało nam się gruntownie przebudować te budynki wraz ze zmianą układu korytarzy, wejść i parkingów, ale przy znikomej ingerencji w funkcjonowanie otwartej części. W przypadku centrum w Gdyni, którego realizację rozpoczęliśmy w 2009 roku, budowa została podzielona aż na 6 etapów, po zakończeniu których udostępnialiśmy poszczególne fragmenty obiektu. Podstawowym założeniem było utrzymanie jak największej liczby miejsc parkingowych i oczywiście dogodnego dojścia do hipermarketu i przyległej galerii. Utrzymaliśmy przy tym zarówno harmonogram jak i budżet inwestycji, co potwierdza trafność przyjętych ponad trzy lata temu niestandardowych rozwiązań – podsumowuje Elio Szmawonian.

Temat: Rozbudowa i remodeling – warunki utrzymania i wzrostu potencjału centrum handlowego będzie poruszany podczas wrześniowej edycji Shopping Center Forum.