CCC
CCC

Zarząd spółki CCC podjął decyzję o utworzenia spółki CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Powołanie nowej firmy stanowi kolejny etap realizacji strategii ekspansji i rozwoju sieci sprzedaży zagranicznej.

Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej firmy będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC SA na terenie Niemiec. CCC SA obejmie 100 udziałów w nowej spółce. Wartość kapitału zakładowego firmy będzie wynosiła 100 tys. euro.
CCC SA jest właścicielem sieci sklepów CCC, Lasocki, Quazi, Boti. Na koniec marca 2013 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC SA. obejmowała 706 placówek.

W 2013 roku liczba sklepów ma zwiększyć się o 50 nowych lokalizacji. Spółka stawia na rozbudowę sieci, przez wynajmowanie powierzchni handlowych w nowo powstających atrakcyjnych centrach handlowych, starannie dobranych pod względem zyskowności i stopy zwrotu. Stara się również rozwijać w regionach, w których jest słabiej obecna.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki CCC za czerwiec 2013 roku wyniosły 106,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,8 proc. Przychody za okres styczeń-czerwiec wyniosły 637,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 9,4 proc.