Gemini Park Bielsko-Biała
Gemini Park Bielsko-Biała

Pomimo trwającej rozbudowy w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Gemini Park Bielsko-Biała, klienci bez utrudnień i niedogodności mogą robić zakupy.

Ogólnopolskie badanie Tajemniczy Klient przeprowadzone przez międzynarodową firmę International Service Check pokazało, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych głównym atutem obiektu jest jego wygląd, panująca przyjazna atmosfera i czystość, a poziom obsługi klienta przewyższa średnią krajową – poinformował zarząd obiektu.

– Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że klienci odwiedzający Gemini Park Bielsko-Biała bardzo dobrze oceniają wygląd centrum handlowego, czystość w toaletach i wewnątrz obiektu oraz atmosferę panującą w galerii. Gemini Park Bielsko-Biała w tych kategoriach otrzymało maksymalną liczbę punktów. Tajemniczy Klienci pozytywnie ocenili także strefę Food Court i zwrócili uwagę na dużą ofertę sklepów z różnych branż  – mówi Michał Sepioło, ekspert ds. jakości usług w firmie International Service Check. – Poziom obsługi klienta w Gemini Park Bielsko-Biała oceniono na 82,4 proc., a zważywszy na średnią ocen w Polsce wynoszącą 78,1 proc., jest to dobry wynik  – dodaje M. Sepioło.

Badanie Tajemniczy Klient przeprowadzone zostało w 60 centrach handlowych w Polsce, na przełomie kwietnia i maja 2013 r. Jego celem było zbadanie organizacji i funkcjonowania wybranych obiektów. Ocenie podlegało 5 aspektów funkcjonowania Centrum Handlowego, w tym: ogólny wygląd, atmosfera i organizacja obiektu, organizacja i funkcjonowanie parkingu, wygląd i poziom obsługi jednego ze sklepów w strefie zakupów, w strefie gastronomicznej oraz w supermarkecie.

– Naszym priorytetem jest, aby Gemini Park Bielsko-Biała przez cały czas trwania rozbudowy funkcjonowało sprawnie, a prace budowlane nie wpływały na komfort robienia zakupów. W tym celu zadbaliśmy o odpowiednie oznakowanie obiektu i dróg dojazdowych, zwiększyliśmy ilość służb sprzątających oraz zintensyfikowaliśmy działania komunikacyjne: m.in. banery na obiekcie informowały o rozbudowie, zmianie uległ system identyfikacji wizualnej, a informatory z mapkami przedstawiały jak poruszać się po centrum – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała. – Wyniki badań Tajemniczy Klient potwierdzają, że przyjęta przez nas strategia przyniosła oczekiwane skutki – dodaje K. Brączek.

Równie wysokie wyniki w badaniu Tajemniczy Klient osiągnęło bliźniacze centrum Gemini Park Tarnów. Odwiedzający obiekt w Małopolsce maksymalną liczbę punktów przyznali m.in. za bardzo dobrą organizację parkingu oraz poziom utrzymania czystości.

Centrami Handlowymi Gemini Park Bielsko-Biała oraz Gemini Park Tarnów, od początku ich funkcjonowania, zarządza firma GREM Gemini Real Estate Management.

GREM Gemini Real Estate Management to spółka należąca do Gemini Holdings, zajmująca się zarządzaniem centrami handlowymi i obiektami komercyjnymi. Obecnie firma zarządza dwoma centrami handlowymi: Gemini Park Bielsko-Biała oraz Gemini Park Tarnów, o łącznej powierzchni wynoszącej blisko 130 tys. mkw. Spółka zajmuje się również działalnością doradczą w zakresie rynku nieruchomości oraz wynajmem powierzchni komercyjnych.

Centra handlowe Gemini Park będą prezentowane podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum, która odbędzie się 18-19 września 2013 roku w Warszawie.