Starbucks
Starbucks

AmRest Holdings SE poinformował, że wstępne wyniki sprzedaży grupy z wyłączeniem przychodów wygenerowanych przez restauracje Applebee’s wyniosły w drugim kwartale 2013 roku 664,9 mln zł, co stanowi 18,4 proc. wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 16,1 proc.

Suma sprzedaży wygenerowanej w dywizjach CE i rosyjskiej wyniosła w drugim kwartale 2013 roku 493,4 mln zł, co stanowi wzrost o 12,4 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2012. Sprzedaż wygenerowana łącznie w obu dywizjach w walutach lokalnych wzrosła o 9,0 proc.

Przychody dywizji Europa Zachodnia i Nowe Rynki wyniosły 171,4 milionów zł i wzrosły o 33,1 proc. w zł oraz 34,6 proc. w walutach lokalnych. Dynamiczny wzrost spowodowany był włączeniem do wyników za drugi kwartał wartości sprzedaży grupy Blue Horizon oraz rozwojem organicznym na nowych rynkach. Restauracje na rynku hiszpańskim wygenerowały w drugim kwartale 2013 r.  137,5 mln zł sprzedaży, notując 6,8 proc. wzrost w zł oraz 8,2 proc. wzrost w walucie lokalnej.

Przypomnijmy, na koniec czerwca 2013 roku AmRest w Polsce był właścicielem łącznie 287 punktów gastronomicznych. Najwięcej restauracji ma sieć KFC – 170 lokali, kolejno Pizza Hut – 57 lokali, Starbucks – 33 i Burger King – 27.