Paweł Zawada
Paweł Zawada

Coraz więcej centrów handlowych wymaga obecnie modernizacji. O to, jak bezboleśnie przeprowadzić ten proces uwzględniając fakt, że obiekt musi zarabiać i chociaż częściowo być dostępny pytamy Pawła Zawadę, Head of Development and Construction Division, Metro Properties Services sp. z o. o.

– Modernizowane obiekty mają w większości przypadków 10 i więcej lat. W kontekście zmieniających się stale przepisów, największym wyzwaniem jest zespolenie elementów projektowanych ówcześnie w oparciu o nieaktualne już przepisy i normy z projektami bazującymi na normach funkcjonujących obecnie, by w konsekwencji dać nam jedną wspólną całość funkcjonującą w zgodzie z dzisiejszymi wytycznymi – podkreśla Paweł Zawada z Metro Properties Services.

– Podczas przeprowadzania modernizacji w funkcjonującym obiekcie sprawą najważniejszą jest odpowiednie przygotowanie do tego zadania, czyli planowanie wykonania robót budowlanych w czasie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych najemców. W zależności od specyfiki modernizowanego centrum, należy położyć duży nacisk na prawidłowe zaplanowanie komunikacji samochodowej i pieszej, która musi być dostosowana do poszczególnych etapów prowadzonych prac budowlanych. W ten sposób minimalizujemy niedogodności dotykające naszych klientów

– Obecnie wielu właścicieli stara się tworzyć obiekty w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, co powoduje, że modernizowany obiekt staje się bardziej przyjazny naturze, a przede wszystkim – bardziej oszczędny, co z kolei bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Na rynku widoczne jest również dążenie do pozyskiwania certyfikatów BREEAM oraz BREEAM In – Use, które w znaczący sposób zwiększają wartość modernizowanej nieruchomości i stają się czynnikiem zachęcającym najemców do wyboru lub kontynuowania współpracy z właścicielami takich centrów handlowych. Z drugiej zaś strony, warto podkreślić, że czy to w efekcie nowych inwestycji, czy modernizacji istniejących już centrów, powstają coraz bardziej interesujące obiekty wzbogacające krajobraz miast formą swej architektury. Wykraczają one również poza swą podstawową rolę organizatorów prowadzenia handlu, stając się coraz częściej  miejscami w których można ciekawie  spędzić wolny czas – podsumowuje Zawada.

Więcej o modernizacji i rozbudowie obiektów handlowych w najnowszym wydaniu Shopping Center Poland oraz podczas wrześniowej edycji Shopping Center Forum, które odbędzie się 18-19 września 2013 roku w Warszawie.