Lublin

Spółka Interbud-Lublin SA w połowie lipca 2013 roku zawarła z Gminą Lublin umowę dotyczącą przebudowy układu komunikacyjnego w okolicach al. Kraśnickiej oraz ulic Jana Pawła II, Raszyńskiej i Gęsiej w Lublinie.

Przebudowa układu komunikacyjnego wynika z zamiaru realizacji przez Interbud parku handlowo-usługowego.  Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę pierwszego z budynków w obrębie centrum handlowo – usługowego stanie się ostateczna. Koszt inwestycji wynosi 6 mln zł.

Interbud zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy gruntów będących własnością spółki, przewidzianych pod przyszłe pasy drogowe niezbędne do realizacji obsługi komunikacyjnej inwestycji. Ponadto w związku z zakończeniem budowy firma zobowiązała się do bezpłatnego przekazania Gminie nowo wybudowanego i przebudowanego odcinka  układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą do eksploatacji i użytkowania, z dokumentacją powykonawczą oraz wszelkimi odbiorcami branżowymi.

Przypomnijmy, kilka lat temu, na terenie o którym mowa, Interbud wraz ze spółką Segece miały zbudować wspólnie kompleks Ilumina Park. Planowano w nim ok. 200 sklepów oraz część rozrywkową z kinem i kręgielnią. Do realizacji inwestycji szacowanej na około 250 mln zł jednak nie doszło.

W marcu 2013 roku spółka Interbud znalazła nowego partnera do tej inwestycji i podpisała przedwstępną umowę sprzedaży działki firmie Blue Estate.

Jak wynika z szacunków analityków, Lublin ma najmniejszy wskaźnik powierzchni niewynajętej ( 1 proc.) w porównaniu do innych miast o liczbie mieszkańców pomiędzy 200 a 400 tys.

Obecnie na liście największych realizowanych w Lublinie inwestycji są:  centrum handlowe o powierzchni 80 tys. mkw. GLA budowane przez Inter Ikea Centre Polska, centrum handlowo-rozrywkowe Tarasy Zamkowe, którego inwestorem jest Immofinanz Group oraz CH Atrium Felicity, którego otwarcie nastąpi na początku 2014 roku.

Więcej o realizowanych i planowanych inwestycjach w Lublinie podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum, która odbędzie się 18-19 września w Warszawie.