Centrum Handlowe
Centrum handlowe, fot. Shutterstock

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są nieznacznie mniej niekorzystnie niż w czerwcu. Odpowiednie przewidywania są negatywne, zbliżone do prognoz sprzed miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieco szybszym od oczekiwanego w czerwcu.

Według analizy GUS ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w lipcu na poziomie minus 7 (w czerwcu było to minus 9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12 proc. i 21 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak informuje GUS przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów. W związku z tym planowane jest ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców, do poziomu zapowiadanego w czerwcu. Skala spadku zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach może się utrzymać.

Z danych urzędu wynika, że Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 i więcej osób sygnalizują nadmiar zapasów towarów, w szczególności dotyczy to jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Podmioty mikro (o liczbie pracujących do 9 osób) uważają, że ich zapasy tylko nieznacznie przekraczają poziom odpowiadający  zapotrzebowaniu.

Spośród badanych jednostek, w lipcu 3,7 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (4,4 proc. przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w lipcu br. 59 proc. przedsiębiorstw, 55 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (54 proc. w lipcu br., 55 proc. przed rokiem), niedostatecznym popytem (48 proc. w lipcu br., 49 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (47 proc. w lipcu br., 46 proc. przed rokiem).