CH Makrum w Bydgoszczy

Centrum Handlowe Makrum w Bydgoszczy straciło jednego z głównych najemców. Inwestor zawarł porozumienie z siecią Tesco, ale hipermarketu w centrum handlowym jednak nie będzie.

Przedmiotem umowy było oddanie Tesco w najem lokalu handlowego o łącznej powierzchni około 7900 metrów kwadratowych w nowo budowanej galerii w Bydgoszczy w obrębie ulic Sułkowskiego, Kamiennej, Dwernickiego i Leśnej – Centrum Handlowe Makrum. Budowa obiektu według planów miała rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku.

Strony zrzekły się wzajemnych roszczeń i praw, z tym zastrzeżeniem, że Tesco zrzeka się roszczeń i praw pod warunkiem, że spółka dokona zapłaty na rzecz Tesco kwoty 230 tys. zł netto w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia porozumienia, nie później niż do 31 sierpnia 2013 r.

Strony doszły do porozumienia i zdecydowały się na rozwiązanie umowy ze względu na aktualną sytuację na rynku najmu w centrach handlowych.

– To nasza firma wymówiła umowę firmie Tesco. Taka decyzja została podjęta, ponieważ zdecydowaliśmy się na wstrzymanie budowy obiektu w Bydgoszczy. Nasza firma, mimo dobrej kondycji finansowej, doszła do wniosku, że nie jest to dobry czas na realizację tej inwestycji – mówi w rozmowie z Retailnet Adam Borys, koordynator ds. PR i marketingu Grupy Kapitałowej Makrum SA.

Planowany obiekt miał mieć łączną powierzchnię najmu 57 tysięcy metrów kwadratowych (GLA) z parkingiem na 1,9 tysiąca miejsc postojowych.