Plan rozbudowy
Plan rozbudowy

W wyniku przebudowy bądź rozbudowy centrum handlowe może wiele zyskać. Zmiany tworzą nowe szanse, wzmagają zainteresowanie i jeśli są poprawnie przeprowadzone będą fundamentem nowego oblicza obiektu. O trendach, problemach i wyzwaniach związanych z modernizacją centrów handlowych w rozmowie z Retailnet mówi Rafał Paszkiewicz.

– Drogę modernizacji centrum handlowego można przejść bezpiecznie, a na pewno znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia komplikacji, pod warunkiem starannego przygotowania i zaplanowania procesu. Modernizacja centrum handlowego to operacja na żywym organizmie. Istniejący obiekt musi działać w czasie budowy. Koordynacja i planowanie ciągłych zmian wynikających z budowy wraz z rutyną działania centrum jest zadaniem podstawowym. Nowa struktura najemców (tenant mix) może wymagać relokacji niektórych najemców do nowej części lub ingerencji technicznych w działających lokalach. Tu należy zwrócić uwagę na warunki umów najmu oraz strategię komunikacji z najemcami i klientami. Należy też właściwie rozpoznać i przeprojektować miejsca łączenia części nowej z istniejącą także w obrębie lokali najemców. Oczywiście konieczne są parkingi tymczasowe, zwłaszcza w okresie świąt, zmiany infrastruktury i związane z tym niezbędne prawa do terenu oraz tymczasowe przyłącza do działającego obiektu – podkreśla Rafał Paszkiewicz, koordynator rozbudowy Silesia City Center.

Jak zatem powinny przebiegać relacje z najemcami przy przygotowywaniu rozbudowy? W opinii eksperta, zmiany zmierzające do przebudowy bądź rozbudowy obiektu handlowego wpływają na konkurencyjność obiektu, a zatem są w interesie obu stron – i zarządcy i najemcy.

– W wyniku przebudowy centrum może wiele zyskać. Zmiany tworzą nowe szanse, wzmagają zainteresowanie i jeśli są poprawnie przeprowadzone będą fundamentem nowego oblicza obiektu. Znaczącą rolę odgrywa zarządzający i jego relacje z najemcami oraz doświadczenie wykonawcy. Zwłaszcza zwracam uwagę na przygotowanie i wdrożenie strategii komunikacji z najemcami oraz z klientami. Wszyscy będą zainteresowani dobrą informacją na temat planowanych zmian w trakcie budowy wynikających z etapów prac budowlanych uwzględniających tymczasowe miejsca parkingowe, wyjścia tymczasowe, ewentualne prace budowlane w działających lokalach.

– Rola najemców jest zasadnicza. Ich zrozumienie dla działań podejmowanych przez właściciela może być bardzo pomocne. Przecież celem modernizacji lub rozbudowy jest wzmocnienie oferty i atrakcyjności całego centrum handlowego. Korzystają na tym i klienci i najemcy. W nadchodzących latach nieuchronność tych procesów powinna być zrozumiała dla wszystkich uczestników. Zwracam uwagę jak ważne jest zaangażowanie najemców w tworzenie oblicza centrum, poprzez jakość wystroju wnętrz w ich lokalach włączając w to fasady sklepów oraz oznakowanie. Modernizacja elementów pozostających po stronie najemcy powinna iść w parze ze staraniami właściciela o rozbudowę czy modernizację centrum handlowego – podsumowuje Paszkiewicz.

Więcej o rozbudowie i modernizacji centrum handlowego w najnowszym wydaniu Shopping Center Poland oraz podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum, które odbędzie się 18-19 września w Warszawie.