Wartość transakcji inwestycyjnych

Firma Colliers International, doradca na rynku nieruchomości komercyjnych, ocenia aktywność na rynku inwestycyjnym w pierwszej połowie 2013 roku. Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła ok. 1,05 mld euro (830 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku).

– Polska utrzymała pozycję wiodącego rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno pod względem płynności aktywów, wolumenu transakcji jak i dostępności finansowania dłużnego dla najlepszych obiektów – mówi Piotr Mirowski, dyrektor w Grupie Usług Inwestycyjnych, Region CEE, Colliers International.

– Spodziewamy się, że zostanie utrzymana presja cenowa na najlepsze nieruchomości we wszystkich sektorach. Przewidujemy, że druga połowa roku przyniesie transakcje, które będą benchmarkami dla rynku – informują eksperci Colliers

Dla najlepszych nieruchomości handlowych w pierwszej połowie 2013 r. w Warszawie stopy kapitalizacji wyniosły poniżej 6 proc. Na rynkach regionalnych stopy kapitalizacji kształtowały się od poniżej 6 proc., w przypadku wybranych nieruchomości, do około 8,5 proc.

Rynek biurowy zdominował wolumen transakcji w pierwszej połowie 2013 r. z 58-procentowym udziałem. Na drugim miejscu znalazł się rynek nieruchomości handlowych (26 proc.), a następnie logistycznych. Miasta regionalne tradycyjnie przyciągają inwestorów z sektora handlowego.

Rynek odnotował ponad 30 instytucjonalnych transakcji, w tym kilka o jednostkowym wolumenie powyżej 100 mln EUR (w tym nabycie biurowców New City przez Hines oraz Senator przez Union Investment, a także nabycie udziałów w centrum handlowym Złote Tarasy przez Unibail-Rodamco).

– Pozytywną tendencją jest wzrost dywersyfikacji portfela inwestorów. Tu kluczową rolę wciąż odgrywają fundusze niemieckie, których udział rynkowy to ok. 25 proc. Pojawiają się jednak inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela, a także inwestorzy krajowi – mówi Piotr Mirowski.

– Przewidujemy, że łączna wartość transakcji w całym 2013 roku osiągnie poziom ok. 2,7 mld euro. Jest to podyktowane faktem tradycyjnie zwiększonej aktywności inwestorów w drugiej połowie roku oraz tym, że kilka znaczących transakcji jest już na etapie umów warunkowych lub wstępnych, bądź też na zaawansowanym etapie procesu due diligence – podsumowuje Mirowski.