Urząd Miasta Wrocław po raz trzeci próbuje sprzedać 6, 6 ha ziemi znajdujące się w sąsiedztwie stadionu, przy Al. Śląskiej we Wrocławiu. Na obszarze, którego dotyczy przetarg kilka lat temu plany  Zygmunt Solorz-Żak planował budowę centrum handlowego.

Pierwszy przetarg na nieruchomość znajdującą się w sąsiedztwie stadionu na Pilczycach należącego do WKS Śląsk Wrocław odbył się 11 września 2012 r., ale wówczas nie było chętnych do nabycia terenu za 80 mln zł. Drugi przetarg odbył się 4 marca 2013 roku.

Tym razem władze miasta w sytuacji gdy po raz drugi nie znalazł się nabywca w trybie przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wystawiły teren w trybie rokowań. Obniżono także cenę za nieruchomość. Z 80 mln zł na 68 mln zł + VAT. Z informacji podawanych przez lokalną prasę wynika jednak, że i tym razem nie pojawili się chętni.

Przypomnijmy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren o którym mowa może zostać przeznaczony na handel wielkopowierzchniowy. Dopuszcza się tu budowę obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. Nieruchomość posiada uzbrojenie w infrastrukturę techniczną. Na potrzeby projektowanej galerii handlowej wykonano także sieć w celu doprowadzenia zasilania i dostawy energii cieplnej. W ogłoszeniu o przetargu poinformowano także, że na obszarze nieruchomości zlokalizowany jest wykop pod planowaną inwestycję budowy galerii handlowej.

Jak już informowaliśmy, plany inwestycyjne Zygmunta Solorza-Żaka zakładały budowę galerii handlowej o powierzchni najmu około 60 tys. mkw. W obiekcie miały się znaleźć hipermarket spożywczy oraz 150 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Projekt nie został jednak zrealizowany.